Efter klagebrev fra 62 borgere på Frederiksberg erkender politikere støjproblemer: »Jeg er rigtig ærgerlig«

Et stort antal borgere på Frederiksberg sendte i slutningen af april et klagebrev til kommunens politikere. Nu har de fået svar, og politikerne meddeler, at de vil tage sagen op. Samtidig håber beboer Sara Thelle, at Metroselskabet vil erkende, at arbejdet med Cityringen ikke er færdigt.

Mange beboere på Frederiksberg er stærkt plaget af støj fra metroen og har sendt en bøn til kommunens politikere om at tage affære. Politikerne svarer gruppen af borgere, at de nu vil tage sagen op. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

21. april sendte 62 borgere på Frederiksberg i fællesskab et brev til politikerne på Frederiksberg Rådhus, da beboerne er stærkt plaget af støj fra metroen dybt under jorden. Sådan har det været i omtrent halvandet år.

Lyden beskrives som en skurren og en brummen, og for flere borgeres vedkommende kan den høres omtrent hvert andet minut.

Nu har gruppen af borgere fået svar fra flere politikere, der fortæller, at de vil tage sagen op både i kommunalbestyrelsen og i de videre drøftelser med Metroselskabet.

Sådan lyder det fra blandt andre Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K).

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at jer, der bor over metrocityringen, fortsat oplever støj- og vibrationsgener, og som I også bemærker i jeres brev, ligger det mig meget på sinde at få løst udfordringen så godt som overhovedet muligt,« skriver borgmesteren:

»Derfor har jeg også tidligere rejst problemstillingen i Metroselskabet, inviteret en gruppe berørte borgere til en snak her på kontoret i efteråret, og i sidste uge var jeg på hjemmebesøg for at opleve generne på egen hånd. Jeg vil derfor også sørge for, at jeres brev tages op mellem ejerne og Metroselskabet, ligesom jeg har bedt forvaltningen om at tage jeres brev med i den videre dialog med Metroselskabet.«

Politikere vil tage sagen op

I beboernes brev står der blandt andet: »Vi står med en følelse af, at vi får taget vores hjem fra os, og at der ikke er nogen institutioner eller folkevalgte, som for alvor vil gøre noget for at hjælpe os.«

En af underskriverne er Sara Thelle, som Berlingske interviewede 22. marts. Dengang fortalte hun, at hun hørte de insisterende frekvenser hele 28 gange på 40 minutter.

I marts skrev Berlingske om københavnske beboeres oplysninger om mystiske lyde fra undergrunden, som ifølge beboerne stammede fra metroen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Hun er nu glad for, at politikerne erkender problemet og vil føre sagen videre.

»Meldingen fra politikerne er, at de følger sagen tæt og tager den op på magistratens dagsorden, og det er vi selvfølgelig glade for. Jeg ved også, at der er sendt to klager til Miljøforvaltningen i Frederiksberg Kommune,« siger hun.

Foruden borgmesteren har også 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen (V), rådmand Lone Loklindt (R), rådmand Thyge Enevoldsen (EL) og rådmand Balder Mørk Andersen (SF) svaret, at de følger sagen tæt og vil have den på dagsordenen i løbet af denne uge.

Metroselskabet erkender stigende problem

Metroselskabet, som er delvist ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og staten, har 11. marts 2021 i en mail til metroens naboer erkendt, at vibrationerne i tunnelerne gennem længere tid har været støt stigende.

Selskabet antager, at det er disse vibrationer, der er kilden til støjen i beboernes hjem. Men hvorfor vibrationerne er taget til, ved selskabet ikke, skriver det.

»Vi kender ikke forklaringen på denne udvikling. Vi har derfor valgt at indhente hjælp fra ekstern ekspertise (…) der skal afdække årsagerne til stigningerne. Når Metroselskabet har haft lejlighed til at konkludere på undersøgelsen og dens resultater, hører du fra os igen. Vi forventer, at det sker i løbet af sommeren 2021,« skriver Metroselskabet i en mail til naboerne 11. marts, som beboerne henviser til i deres brev til politikerne.

Arbejdet kan ikke være færdigt

Metroselskabet færdigmeldte arbejdet med støjreduktionen på Cityringen 26. juni 2020, og derfra havde beboerne så et år til at klage til ekspropriationskommissionen.

Men ifølge Sara Thelle bør fristen, der udløber 26. juni i år, slet ikke være der. Hun mener ikke, at man kan kalde arbejdet med Cityringen færdigt, når der er så store problemer, som mindst 62 borgere skriver under på.

»Vi håber, at Metroselskabet tilbagetrækker sin færdigmelding af projektet og får undersøgt til bunds, hvad de vil gøre ved problemet, for det er ikke normalt. Så vil vi også gerne have, at klagefristen, som går indtil 26. juni, selvfølgelig bliver forlænget eller ophævet,« siger hun:

»Det er underligt, at der er en frist for, at borgere kan klage over støjen. Metroselskabet har sagt, at de ikke kender årsagen til støjen, men er ved at få den undersøgt. Alligevel fastholder man stadig klagefristen. Jeg forstår ikke, at Metroselskabet ikke tilbagekalder deres færdigmelding af projektet.«

Har du overvejet at flytte?

»Nej, for det har jeg ikke mulighed for. Jeg bor i en billig andelsbolig, og så skulle jeg flytte til Rødovre, til Jylland eller på landet. Jeg har ikke råd til bare at skifte bolig, så det har jeg ikke overvejet. Det kan da være, at jeg begynder at tænke på det, hvis det bliver ved, men det kan jo ikke være rigtigt, at folk skal flytte fra hus og hjem. Så vil der jo bare være nogle andre, der skal leve med støjen,« siger hun:

»Jeg er stadigvæk optimistisk om, at man kan finde en løsning.«