Efter chikane: KUs fredagsbar holdes som planlagt – men med patruljerende politi og ekstra vagter

Københavns Universitet og Københavns Politi vil holde et særligt vågent øje med campus Frederiksberg, når de studerende i morgen holder fredagsbar.

Københavns Universitets Frederiksberg Campus, hvor flere kvinder på det seneste er blevet antastet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malene Anthony Nielsen

Morgendagens fredagsbar på Københavns Universitets Frederiksberg Campus er ikke i fare, og de studerende kan stadig mødes og hænge ud over noget koldt at drikke, som traditionen foreskriver.

Der vil imidlertid hvile markant flere øjne på det omkringliggende område, end tilfældet normalt er, fortæller ledelse og Københavns Politi Berlingske.

Det sker efter, at mindst ti kvindelige studerende de seneste to fredage i træk har oplevet at blive seksuelt chikaneret på vej til eller fra fredagsbaren af grupperinger af mænd, som ifølge de forulempede studerende er af anden etnisk herkomst end dansk og omkring 20 år gamle.

De kvindelige studerende har oplevet at blive råbt ad, ligesom mændene i nogle tilfælde har spærret vejen og grebet fat i mindst én kvindelig studerende på cykel. Grupperingens størrelse varierer fra episode til episode, og Berlingske har kendskab til episoder med op til otte mænd.

Det er ikke ledelsens vurdering, at mændene er studerende på Københavns Universitet.

Politi og vagter er opmærksomme

Siden onsdag har Københavns Politi og Københavns Universitet været i dialog for at sikre, at kvindelige studerende ikke risikerer at blive udsat for flere seksuelle krænkelser på vej til og fra morgendagens fredagsbar.

»Vi kommer til at patruljere, og det kan foregå på mange måder, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, for vi flasher ikke vores politioperative indsatser i pressen. Der er dog ingen tvivl om, at patruljerne vil have særligt fokus på det pågældende område i den konkrete sag, når der er fredagsbar i morgen,« siger vicepolitidirektør i Københavns Politi, Henrik Møller Jakobsen.

Samtidig fortæller kontorchef i ledelsessekretariatet på Frederiksberg Campus, Claus Aagaard Thomsen, at Københavns Universitet sørger for, at der er flere og mere synlige vagter til stede ved fredagens bar end ellers.

»I lyset af hændelserne er det klart, at vi skruer op for vores egne vagters tilstedeværelse på campus i morgen, og de vil være på området i langt større omfang end normalt,« siger Claus Aagaard Thomsen, som også fortsat er i kontakt med de berørte studerende.

Anmeld krænkelser

Københavns Politi opfordrer samtlige studerende, som har oplevet chikanen, til at anmelde hændelsen. Også selv om den studerende ikke selv føler, at informationerne kan bringe politiets efterforskning videre.

»Det opfordrede vi til i går, og det gør vi også i dag. Det gør efterforskningen lettere, hvis vi kan se sammenfald mellem geografiske steder, signalement og så videre,« siger Henrik Møller Jakobsen, som prioriterer at nå til bunds i sagen, så det igen er trygt for kvindelige studerende at færdes på campus efter mørkets frembrud:

»Krænkelser er alvorligt, det er uacceptabelt, og det skal stoppes, for vi vil simpelthen ikke have det. Skulle man være udsat for noget krænkende, så er der én ting at gøre, og det er at gå til politiet og få det anmeldt, så vi får en bedre efterforskningsmulighed,« siger han.