Efter anklager om voldtægter og sexkrænkelser: Ungdomspartier overvejer forbud mod at være sammen med unge under 18 år

Liberal Alliances Ungdom vil lade sig inspirere af spejderbevægelsen og have regler for samvær efter flere anmeldelser om voldtægter. Andre ungdomspartier har allerede regler for, hvordan de håndterer krænkelser og i visse tilfælde overgreb. Dansk Folkepartis Ungdom har regler helt ned til, hvilke drukspil ungdomspartiet tillader.

Formand for Liberal Alliances Ungdom Signe Bøgevald blev valgt som formand sidste weekend, blandt andet fordi hun vil slå hårdt ned på sager om seksuelle krænkelser i partiet. Første skridt mod en ny kultur er et nyt samværskodeks. Fold sammen
Læs mere
Foto: Signe Bøgevald Hansen

Har du eller nogen du kender oplevet seksuelle krænkelser i et ungdomsparti? Så hører vi gerne fra dig på karj@berlingske.dk – alle henvendelser behandles fortroligt.

Liberal Alliances Ungdom (LAU) vil lade sig inspirere af spejderbevægelsen.

Ungdomspartiet er nu gået i gang med at nedfælde retningslinjer for samvær, efter at flere kvinder fra ungdomspartiet i sidste weekend gennem otte vidnesbyrd berettede, hvordan de angiveligt har været udsat for voldtægter og seksuelle krænkelser fra mandlige medlemmer i ungdomspartiet.

Både Børns Vilkår og Dansk Ungdoms Fællesråd er taget med på råd i udarbejdelsen af Liberal Alliances Ungdoms nye »samværskodeks«.

»Med de nye regler viser vi, at vi ønsker en ny kultur i partiet,« siger formand Signe Bøgevald.

Det nye sociale regelsæt kommer, efter at tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom Rasmus Brygger i sidste weekend fremlagde otte anonymiserede vidnesbyrd fra syv unge kvinder, som berettede, hvordan de angiveligt er blevet udsat for fire voldtægter og fire tilfælde, hvor mandlige medlemmer har krænket dem seksuelt. Det er situationer som disse, formanden ønsker at forebygge med nye regler.

I går indrømmede den tidligere DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen også, at han gik som formand i 2017 efter flere sager om grænseoverskridende adfærd.

Passiv ledelse

I flere af de otte vidnesbyrd fortæller de unge kvinder, at ledelsen i Liberal Alliances Ungdom har nedtonet og negligeret anklager om voldtægt og krænkelser i ungdomspartiet.

»Jeg føler, at ledelsen har svigtet. De foretager sig intet. Først nu, hvor de oplever en mediestorm, reagerer de ved at bede ham melde sig ud.«

Sådan sagde en af kvinderne bag vidnesbyrdene til Berlingske sidste weekend.

Hun fortalte i sommer ledelsen i Liberal Alliances Ungdom, hvordan hun et halvt år forinden var blevet voldtaget i et ledende medlems lejlighed efter et arrangement i ungdomspartiet.

Men intet skete ifølge kvinden, fordi størstedelen af ledelsen ønskede at holde hånden over det ledende medlem, som angiveligt voldtog hende.

Hun skriver i en SMS til Berlingske, at »hun stoler på den nye ledelse,« som hun tror »vil tage sådanne sager mere seriøst.«

Den anonyme kvinde mener, at frygten for, at nye sager ender i pressen, vil få større betydning end de nye retningslinjer.

»Jeg tror, at frygten for at få dårlig presseomtale gør, at sager fremover vil blive taget mere seriøst. Retningslinjerne kommer jo på baggrund af denne sag. Så jeg ved ikke, om retningslinjerne i sig selv kommer til at få betydning.«

En ny start

Signe Bøgevald, der er nyvalgt formand for Liberal Alliances Ungdom, har tidligere bekræftet over for Berlingske, at hun hørte om voldtægtsanklagen i sommer, da hun var medlem af forretningsudvalget. Dengang blev der ikke reageret, men i fremtiden vil hun slå benhårdt ned på sådanne sager.

»Jeg tror, at det fremadrettet har betydning, at vi i ledelsen handler hårdt og konsekvent. Nu laver vi nogle konkrete retningslinjer, og hvis de overskrides, så er det noget, vi kommer til at handle på,« siger formanden Signe Bøgevald.

Formanden fortæller, at hun på lørdag vil diskutere med resten af ledelsen, hvilke regler det nye samværskodeks skal indeholde. En af de regler, Signe Bøgevald mener, kunne være aktuel, er at forbyde ledende medlemmer at være sammen med personer under 18 år. Hun forventer, at det nye samværskodeks indføres i april, når samtlige lokalforeninger i ungdomspartiet skal mødes.

Signe Bøgevald beretter, at Liberal Alliances Ungdom tidligere har haft et etisk kodeks, men hun mener, at kun få medlemmer har været bevidste om reglerne.

»Vi skrev nogle retningslinjer ned sidste år. Det er sådan noget med, at man ikke drikker sig sanseløst fuld til arrangementer, og at man ikke udnytter yngre medlemmer, men måske har det ikke været så eksplicit, hvad vi mente med det,« siger formanden.

Andre partier følger trop

De fleste partier, Berlingske har været i kontakt, har nedskrevne retningslinjer for både alkoholpolitik og samvær. Det gælder dog ikke Venstres Ungdom og Alternativets Unge. Begge ungdomspartier fortæller, at de på baggrund af de sager, der kører i Liberal Alliances Ungdom, nu har påbegyndt arbejdet med at nedfælde retningslinjer for samvær.

»Det handler grundlæggende om at opføre sig ordentligt, og det burde ikke være svært, men nu prøver vi at skrive noget formelt ned,« siger formand for Venstres Ungdom, Jakob Sabroe. Han fortæller, at ungdomspartiet lige nu skeler til retningslinjerne i de andre ungdomspartier.

I Alternativets Unge overvejer de at tage kontakt til Sex og Samfund, fortæller Marius Aggerholm, som er Talsperson for ungdomspartiet.

»Vi er i gang med at udarbejde de her retningslinjer, og den første regel, vi kommer til at drøfte, er, om det skal forbydes for tillidsvalgte at være sammen med mindreårige (her menes under 18 år, red.),« siger Marius Aggerholm fra Alternativets Unge.

Flere ungdomspartier har politik

Sagerne i Liberal Alliances Ungdom har også gjort indtryk på flere andre ungdomspartier, som allerede har retningslinjer. Det er dog meget forskelligt, hvor gennemgribende retningslinjerne er.

»Vi har hele tiden haft en regel om, at har du været udsat for en voldtægt – eller har hørt et rygte om en voldtægt – så enten melder du det, eller også gør vi. Efter de her sager i LAU er vi begyndt at tænke over, om vi er lidt hurtige på aftrækkeren med at melde det,« siger Chris Bjerknæs, formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Han fortæller, at ungdomspartiet endnu ikke har haft behov for at håndhæve regelsættet.

Ungdomspartiet har et meget udførligt regelsæt, som blandt andet forbyder at tage billeder efter klokken 22.00 og »hårde drukspil«. Desuden har Dansk Folkepartis Ungdom en regel om, at tillidsvalgte ikke må være sammen med personer under 18 år.

Samme regel står i Radikal Ungdoms samværspolitik, hvor der i den forbindelse henvises til straffeloven. Radikal Ungdom har ligesom Dansk Folkepartis Ungdom et relativt udførligt reglement. Medlemmer i Radikal Ungdom må blandt andet ikke være sammen med nye medlemmer, som deltager i deres første landsmøde.

Sanktioner og eksklusion

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Konservativ Ungdom og SF Ungdom har alle retningslinjer, der beskriver, hvordan krænkende adfærd kan føre til sanktioner og eksklusion fra ungdomspartierne.

Formand for Konservativ Ungdom Anders Storgaard forklarer, at ungdomspartiet indførte retningslinjer om seksuelle krænkelser, i forbindelse med at en kvinde i 2017 fortalte forretningsudvalget, hvordan et medlem havde opført sig upassende over for hende.

Dansk Folkepartis Ungdom, SF Ungdom, Alternativets Unge og Venstres Ungdom oplyser, at ledelserne ikke har haft kendskab til krænkelser eller overgreb. Formanden for Radikal Ungdom oplyser, at hun ikke har tid til et interview.