EF-Domstolen fjerner plantegift

Plantegiften paraquat skal fjernes fra positivlisten i EU. Stoffet er allerede forbudt i bl.a. Sverige og Danmark, fordi det er farligt for mennesker og dyr.

EF-Domstolen har bestemt, at den farlige plantegift paraquat skal fjernes fra positivlisten i et EU-direktiv fra 2003.

Om det medfører, at stoffet bliver forbudt i hele EU er endnu uvist, men foreløbig har 13 lande, herunder Sverige og Danmark, forlængst forbudt stoffet.

Ukrudtsmidlet er farligt for mennesker og dyr, og forskere har peget på en sammenhæng mellem paraquat og forekomsten af Parkinsons sygdom.

Det sker undertiden, at EF-Domstolen annullerer et direktiv, og i det konkrete tilfælde sker det i forlængelse af en sag, som Sverige rejste mod EU-Kommissionen for tre år siden.

Kommissionen har tilsidesat nogle proceduremæssige bestemmelser, som betyder, at direktivet tilsidesætter kravet om beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. Derfor annulleres direktivet, oplyser EF-Domstolen.

/ritzau/