DSB-boss: Der kommer færre tog og længere rejsetid i sommerperioden

DSB og Banedanmark advarer om togforsinkelser i sommerperioden, der vil være værre end tidligere år. Pendler-talsmand for Kystbanen Michael Randropp efterlyser politisk indgreb. DSBs direktør Flemming Jensen beklager og henviser til sporarbejde.

Foto: CLAUS FISKER

Ifølge DSBs administrerende direktør, Flemming Jensen, og Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark, er der grund til at være opmærksom på forsinkelser på jernbanedriften i løbet af sommerferien.

DSB og Banedanmark lægger ikke skjul på, at der vil blive forsinkelser, og man opfordrer rejsende til at følge med i Rejseplanen eller dsb.dk på nettet for at orientere sig.

Pendlertalsmand for Kystbanen Michael Randropp, er ikke overrasket over DSBs og Banedanmarks advarsel:

»Vi er da glade for, at man har sporarbejder. Men DSB kører jo også med stærke forsinkelser på strækninger, hvor der ikke er sporarbejder. På Kystbanen er der således stærke forsinkelser. DSB og Banedanmark lovede i 2015 at overholde køreplanen, men det er ikke sket. Politikerne må gribe ind og sikre kunderne, at man overholder, hvad der er lovet.«

Ifølge DSB vil der blive færre togafgange som følge af sporarbejde. Dette kommer til primært at kunne mærkes på strækningerne Odense-Nyborg, Odense-Svendborg, Køge Bugt-banen (S-banen) og Herning-Struer. Togene vil derfor køre efter en justeret køreplan frem til 7. august.

Foruden sporarbejde på Østfyn nævner DSB og Banedanmark også hastighedsnedsættelser omkring i landet. Man nævner også mangel på lokomotivfrere i sommerperioden, fordi det er vanskeligt for dem at skifte mellem togene i løbet af arbejdsdagen.

Flemming Jensen, hvorfor er det så slemt i år?

»Vi kører med en reduceret køreplan hovedsagelig på grund af, at vi går ind i en ferietid, og fordi der er sporarbejder. Det vil nok betyde længere rejsetid og færre tog. Hovedsagen er dels det afbrudte sporarbejde på østfryn, men også potentielt lavere hastighed på en række strækninger.«

I Berlingskes leder har man for et par dage siden ud over problemer med gammelt materiel også peget på ledelsesproblemer i DSB og Banedanmark. Hvad er din reaktion på det?

»Jeg har åbent sagt, at vor rettidighed ikke er tilfredsstillende, og det har jeg beklaget. Der er som sagt en række årsager til det, men jeg ser ingen kobling til ledelsesforhold. Man må huske på, at så sent som i 2015 var rettidigheden god i fjern- og regionaltog, og at S-togene fortsat kører punktligt. At vi er ramt af sporarbejder i den senere tid, er beklageligt, men det har som sagt intet med ledelsesforhold at gøre.«

Liberal Alliances trafikordfører, Villum Christensen, har forleden i Berlingske spurgt, om problemerne også skyldes rigide overenskomster med lokomotivførere. Han refererer til, at lokomotivførererne ikke alene har ret til frokost på bestemte tider, men også på bestemte stationer. Villum Christensen skriver, at lokomotivføreren endelig ankom for sent fra Odense Station med taxa efter frokost. Kan den slags være rigtigt?

»Jeg kender ikke overenskomsterne ned i disse detaljer. Det er rigtigt, at der i denne tid med sporarbejder kan være nødvendigt at transportere lokomotivførere hurtigt fra en station til en anden - også med taxa. Men overenskomster er noget vi forhandler med fagorganisationer og ikke noget, jeg vil kommentere i pressen.«