Drivhusgassen ned i jorden

For at slippe for at lede CO2 ud i atmosfæren kan drivhusgassen sendes ned i undergrunden. Kraftværksindustrien peger på Kalundborg som en mulighed.

Måske løses C02-problematikken omkring Kalundborg ved at lede drivhusgassen fra skorstenene ned i undergrunden. I forgrunden en af de store udledere: Asnæsværket. Foto: Bjarne Lüthcke Fold sammen
Læs mere

Kraftværksindustrien - støttet af EU - vil forsøge at løse problemet med stigende kulforbrug og CO2-udslip ved at oplagre drivhusgassen 700-1500 meter nede i undergrunden, og Kalundborg bliver måske hjemsted for Danmarks første underjordiske CO2-lager.

Ifølge DR Sjælland er det tanken at indfange den CO2, der er i kraftværkernes røggasser, komprimere den til en væske og deponere denne permanent dybt nede i undergrunden. Her vil størstedelen af denne CO2 blive opløst i reservoirvandet for derefter langsomt at mineraliseres.

Forskerne og kraftværkerne håber, at de snart kan få EU-penge til et egentligt demonstrationsanlæg i Kalundborg. Det kan få sin CO2 direkte fra Asnæsværket og Statoils raffinaderi.

Miljøgrupper er ikke begejstrede for underjordisk lagring af drivhusgasser. Fra miljøgruppen NOAH siger Palle Bendsen, at CO2-lagring vil forlænge kulalderen på ubestemt tid.

- Det vil konkurrere med vedvarende energi og energibesparelser om de begrænsede økonomiske midler, siger han.

/ritzau/