Drenge får for lave karakterer i folkeskolen

En kortlægning af 400.000 elevers karakterer i alle fag fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at drengene med rette kan føle sig hårdt bedømt af deres lærere.

I det danske uddannelsessystem er det ofte drenge, indvandrerdrenge og elever, hvis forældre ikke har en uddannelse, der er taberne.

Men ifølge en kortlægning af 400.000 elevers karakterer i alle fag fra SFI Det Nationale Forskningscenter for velfærd kan drengene med rette føle sig hårdt bedømt af deres lærere, skriver Jyllands-Posten.

Kortlægningen viser, at lærerne giver drengene lavere standpunktskarakterer, end de opnår ved afgangsprøverne i 9. klasse, hvor de bedømmes af både deres lærer og en censor, som de ikke kender.

Det gælder også elever med indvandrerbaggrund og elever, hvis forældre ikke har en uddannelse.

Således får elever med indvandrerbaggrund, der får 7 til afgangsprøven, kun 6,5 i standpunktskarakter.

Drenge, der får 7 til prøven, får kun 6,6 af deres lærer. Elever med forældre uden uddannelse, der får 7 til prøven, får kun 6,4 af læreren.

Elever med højtuddannede forældre og piger får til gengæld højere standpunktskarakter end eksamenskarakter, viser kortlægningen.

Ifølge Beatrice Schindler Rangvid, der er seniorforsker hos SFI kan mønsteret i karaktergivningen være med til at begrænse elevernes videre uddannelse, da lavere karakterer påvirker deres motivation og forventninger.

»Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor drenge generelt klarer sig dårligere end pigerne i uddannelsessystemet,« siger hun til Jyllands-Posten.