Dramatiske minutter

Den 25. juli 2006 kom reaktor 1 på Forsmark atomkraftværket tæt på en alvorlig ulykke.

En kortslutning uden for værket førte til en serie af fejl, som til sidst efterlod værket uden strøm og fratog dermed teknikerne kontrollen over værket. Nødlukning blev sat i gang, men teknikerne kunne ikke vide, om lukningen foregik korrekt, og samtidig sank kølevandet til et for lavt niveau. Men efter 22 minutter lykkedes det at få genetableret strømmen til værket.