Dokumentation: Lukning af Storebæltsforbindelsen den 10. januar 2015

Sund og Bælt

Lukning af Storebæltsforbindelsen den 10. januar 2015

Lørdag den 10. januar 2015 passerede stormen ’Egon’ Danmark med vindstød af orkanstyrke.

I henhold til procedurerne for lukning af vejtrafikken på Storebæltsforbindelsen er det Politiet, der afgør, hvornår forbindelsen skal lukkes. Procedurerne er udviklet i et samarbejde mellem A/S Storebælt og Politiet.

Som det fremgår af Storebælts hjemmeside, lukkes der for al vejtrafik, når middelvinden er 25 m/s. Lukningen sker af sikkerhedshensyn, da færdsel på broen under disse vejrforhold kan være livsfarlig. Vindforholdene vil i sagens natur også vanskeliggøre redningsaktioner på broen.

Kl. 14.02 meddelerSydsjællands og Lollands-Falster Politi, at forbindelsen skal lukkes, da der kan konstateres vindstød på op til 30 m/s. På baggrund af prognoser fra DMI meddeles det, at broen indtil videre forventes at være lukket til kl. 16.00.          

Kl. 15.15 ankommer Krone 7 til betalingsanlægget ved Halsskov. Efter aftale med Sydsjællands og Lollands-Falster Politi får bilen lov til at køre igennem selve betalingsanlægget, så den kan holde på den anden side af anlægget før broen. Der er således ikke givet tilladelse til at bilen kan passere broen. Krone 7 vælger dog at køre over broen på trods af ordre om det modsatte fra Politiet.

Kl.15.17 ankommer Sydsjællands og Lollands-Falster Politis indsatsleder til Storebæltsforbindelsens observationsrum, hvilket er normal procedure ved lukningen af forbindelsen. På baggrund af nye prognoser fra DMI fastsættes det forventede åbningstidspunkt til kl. 0.00

Kl. 21.55 forlænges varslet for åbningen til kl. 02.00. Kl. 01.15 forlænges varslet til kl. 04.00.

Kl. 01.00 informerer Fyns Politi om, at Kroprinsen vil over forbindelsen med følgebil, når denne ankommer senere.

Kl. 02.53 oplyser Sydsjællands og Lollands-Falster Politi, at Kronprisen med følge skal lukkes over broen. Krone 7 har passeret broen 03.05.

Kl. 03.51 beslutter Politiet, at broen kan åbnes igen.

Togtrafikken blev ikke afbrudt som konsekvens af stormen.

12. januar 2015