Dømte mænd falder oftest tilbage i kriminel løbebane

Har man først fået en dom og er på fri fod igen, er risikoen for at begå en ny kriminalitet større, end hvis man ikke før har overtrådt loven.

Foto: Dennis Lehmann

En tur i spjældet udløser en større risiko for, at man ender der igen. Og jo flere gange bag tremmer, des større er risiko er der for, at man forbliver i den kriminelle løbebane, når man kommer ud.

Det er den tendens, som nye tal fra Danmarks Statistik afspejler.

Af de mænd, der i 2009 fik en dom eller blev løsladt fra fængslet, endte 30 procent med at begå ny kriminalitet inden for de næste to år.

Og for mænd, der også havde fået en eller flere domme mellem 2004 og 2008, lå andelen af nye lovovertrædelser på 43 procent. Det gjaldt for 17 procent af de mænd, som ikke tidligere havde fået en dom.

De, der oftest falder tilbage i kriminaliteten, tilhører de yngre aldersgrupper. Eksempelvis begår 54 procent af de 20-24-årige mænd, som tidligere er blevet dømt, nye lovovertrædelser, mens det kun gælder for 24 procent af mændene på 60 år eller ældre.

Overordnet set begår 17 procent af mændene med rene straffeattester kriminalitet. Har de én tidligere dom, ryger andelen, der begår gentagelseskriminalitet, op på 27 procent, og med ti eller flere domme i bagagen er risikoen helt oppe på 89 procent for at ryge i fængsel igen.

Hos kvinderne ser billedet ifølge Danmarks Statistik ud på samme måde, men andelen, der begår kriminalitet, er lavere. Tilbagefaldet ligger på 14 procent, hvor den er på 30 for mændene.

Ejendomsforbrydere er i den gruppe, der oftest begår ny kriminalitet. Det drejer sig om 43 procent, og særlig høj er andelen, som har fået en dom for indbrud i beboelse. Den ligger på 65 procent.

I den anden ende er sædelighedsforbrydere, hvor 25 procent ryger tilbage i kriminalitet efter en dom eller løsladelse.