Dobbelt statsborgerskab spøger i libysk fangesag

Grænseland. Dansk-libyeren Jamal al-Haji, der har været fængslet i Libyen siden februar uden at kunne få bistand af Udenrigsministeriet, har formentlig dobbelt statsborgerskab og dermed en dårlig sag.

Den danske statsborger med libysk baggrund Jamal al-Haji, der på sjette måned er fængslet i den libyske hovedstad Tripoli, har efter alt at dømme dobbelt statsborgerskab. Og det synes at være forklaringen på, at det danske udenrigsministerium ikke kan få lov til at hjælpe manden.

Udenrigsministeriet har bedt de libyske myndigheder om adgang til Jamal al-Haji, der blev arresteret, da han var med til at arrangere en pro-demokratisk demonstration, for blandt andet at sikre sig, at han har adgang til en advokat og ikke er blevet tortureret.

Men Libyen nægter Danmark adgang til manden med henvisning til, at han er libyer.

I Udenrigsministeriets borgerservice er man ikke 100 pct. sikker på, om Jamal al-Haji har beholdt sit libyske statsborgerskab, efter at han opnåede det danske. Men sandsynligheden er stor, da flygtninge fra netop Libyen ifølge Berlingske Tidendes oplysninger ikke behøver at opgive deres gamle statsborgerskab for at opnå det danske. Reglerne i Danmark er ellers sådan, at man som udgangspunkt kun må have ét statsborgerskab. For flygtninge gælder der dog en undtagelse, hvis landet, de er flygtet fra, enten ikke vil lade dem løse fra det gamle statsborgerskab eller gør det meget bureaukratisk besværligt.

Lovgivning ændrer sig
Hos Integrationsministeriet ønsker man ikke at oplyse hvilke lande, der er omfattet af denne undtagelse. Begrundelsen er, at reglerne og lovgivningen i de respektive lande ændrer sig.

Men ifølge Berlingske Tidendes oplysninger er det eksempelvis heller ikke muligt for de herboende marokkanere at slippe af med deres marokkanske statsborgerskab.

I Udenrigsministeriets borgerservice oplever man problemer med dobbelt statsborgerskab i mange arabiske lande, og i ministeriets rejsevejledninger advares der for flere landes vedkommende mod de problemer, der kan opstå, hvis en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab besøger disse lande. Et af dem er Iran.

»Iran anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. En iransk statsborger, der tillige er dansk statsborger, anses for iraner, og man anerkender ikke nogen adgang for ambassaden til at hjælpe vedkommende i forhold til de iranske myndigheder,« lyder advarslen fra Udenrigsministeriet.

DF: Libyen har en pointe
Ifølge Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, har de libyske myndigheder en pointe, hvis Jamal al-Haji også er libysk statsborger.

»Uden at jeg kender sagen om den fængslede dansk-libyer i detaljer, så forekommer det at være endnu et eksempel på en person, der er flygtet til Danmark og løber ind i problemer ved at tage tilbage til det land, han ellers har forladt. Er der her tale om dobbelt statsborgerskab, kan jeg sagtens se, hvorfor Libyen beder Danmark blande sig udenom. Jeg tror, vi ville reagere på samme her i Danmark, hvis vi stod i en tilsvarende situation,« siger Søren Espersen.