Dobbelt så mange går til politiet med voldssager i København, men der er ikke nødvendigvis flere ofre end tidligere

Antallet af voldsanmeldelser er de seneste seks år fordoblet i hovedstadsområdet. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er der dog ikke flere personer end tidligere, der udsættes for vold. Til gengæld er der flere, der anmelder arbejdsrelateret vold, og det skyldes blandt andet, at det er blevet et krav, hvis man vil have erstatning.

Flere personer end tidligere anmelder vold til politiet, men det er ikke ens betydende med, at der er mere vold, forklarer analytiker Ingrid Soldal Eriksen. (Modelfoto) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I løbet af de seneste seks år er antallet af voldsanmeldelser i hovedstadsområdet fordoblet, og særligt hos Københavns Politikreds modtages der flere anmeldelser om vold.

Ifølge TV 2 Lorry er antallet steget fra 1.895 i 2012 til 4.255 anmeldelser om vold i 2018, hvilket er en stigning på 125 procent.

I samme periode er antallet af anmeldelser på landsplan steget med 57 procent. En stigning, der blandt andet trækkes op af Københavns Vestegns Politikreds, som har oplevet en stigning på 74 procent. Nord for København, i Nordsjællands Politikreds, har man kun set en stigning på 40 procent, mens antallet af anmeldelser i Midt- og Vestsjællands Politikreds er steget endnu mindre – nemlig med 37 procent.

Analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Ingrid Soldal Eriksen siger til Berlingske, at det ikke er muligt at konkludere, hvorvidt der rent faktisk udøves mere vold end tidligere, alene på baggrund af tallene om stigninger i voldsanmeldelser. Men uanset hvad, viser de, at flere voldsepisoder ender som en sag hos politiet.

Og det resulterer i mere arbejde hos Københavns Politi, forklarer viceinspektør Jesper Beuschel.

»Sådan et antal anmeldelser skal jo håndteres, og det er klart, at vi sagsbehandler dem allesammen, og så prøver vi at skabe det grundlag, der skal til, for at vi kan føre retssag og få folk dømt,« udtalte han til TV 2 Lorry.

Erstatning kræver anmeldelse

Ifølge Ingrid Soldal Eriksen kan man hurtigt foranlediges til at tro, at der er kommet meget mere vold i eksempelvis København, når man ser det stigende antal anmeldelser, men det er vigtigt at sammenholde tallene med andre kilder, fordi det tegner et andet billede, forklarer hun.

»Vi laver årligt en »skadestuerapport«, som opgør, hvor mange ofre der ender på landets skadestuer på baggrund af vold. Derudover også offerundersøgelser (i samarbejde med Københavns Universitet, red.), hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen svarer på, hvorvidt man har været udsat for vold. På baggrund af trianguleringen af de tre kilder, kan vi ikke konkludere, at volden er stigende. Den er nærmere stabil eller svagt faldende, når man kigger på vold, der ender på skadestuen. Men anmeldelserne af vold stiger,« siger Ingrid Soldal Eriksen.

Til gengæld modtager skadestuerne i Region Hovedstaden »uforholdsmæssigt mange voldsskader i forhold til regionens størrelse.« Det fremgår hos TV 2 Lorry, at selv om kun 32 procent af Danmarks befolkning bor i Region Hovedstaden, modtager regionens skadestuer 42 procent af alle patienter, der søger akut lægehjælp.

Siden midten af 1990erne har antallet af personer, der siger, at de har været udsat for vold, ligget nogenlunde stabilt mellem 50.000 og 70.000 personer årligt. Men nu er der flere i samme undersøgelse, der siger, at de har anmeldt volden til politiet, og på baggrund heraf »kan vi konkludere, at folk er mindre tolerante over for volden,« lyder det fra Ingrid Soldan Eriksen.

En del af forklaringen på stigningen i antallet af anmeldelser hænger sammen med en praksisændring i Erstatningsnævnet fra 2015, som betyder, at ofre, der udsættes for vold i forbindelse med deres arbejde, nu skal politianmelde volden, hvis de vil have udbetalt erstatning.

»Hvis man finkæmmer tallene og ikke bare kigger overordnet på anmeldte voldsforbrydelser, er der særligt en stigning i »arbejdsrelateret vold«, som beror på den praksisændring,« siger Ingrid Soldal Eriksen.

Hun mener, at det er muligt, at der i takt med praksisændringen nu også er en tendens til at anmelde vold af lettere grad, som måske ikke ellers var blevet meldt til politiet.

»Man bliver nødt til at anmelde selv den mindste ting,« siger hun.