DNA-registre åbnes for EU

Danmark er på vej til at skrive under på en europæisk aftale, der giver andre EU-landes politimyndigheder hidtil uset adgang til nationale registre med DNA-profiler og andre personlige oplysninger.

Politi fra Portugal, Rumænien og andre EU-lande får fri adgang til selv at søge oplysninger i danske registre med personlige og følsomme oplysninger som eksempelvis DNA-profiler, fingeraftryk og registreringsnumre på køretøjer.

Det bliver til virkelighed, når Danmark ventes helt eller delvist at sige ja til den i offentligheden ukendte Prüm-traktat. Traktaten udvider på en lang række områder myndigheders beføjelser til at bekæmpe kriminalitet og terror på tværs af landegrænser.

Med traktaten får politi og myndigheder fra andre europæiske lande i hidtil uset omfang adgang til danske dataregistre, ligesom danske myndigheder får de samme muligheder i de andre lande.

Danmark har endnu ikke sagt ja til traktaten, men regeringen er positivt indstillet over for den. En håndfuld EU-lande anført af Tyskland og Frankrig har allerede i al stilhed indgået samarbejdet uden om EU. Yderligere fire lande har tilkendegivet, at de vil tiltræde traktakten.

Ekspert i EU-strafferet, lektor Thomas Elholm, ser en række muligheder med en fælleseuropæisk udveksling af personlige oplysninger, men han har også forbehold over for Prüm-traktaten.

»Jo flere oplysninger, der bliver udvekslet mellem mange lande, jo større er risikoen for fejl,« siger Thomas Elholm.

Justitsminister Lene Espersen (K) tager i morgen til et uformelt ministermøde i Dresden, hvor netop Prüm-traktaten har fået topprioritet af det tyske EU-formandskab. Tyskerne lægger ikke skjul på, at de vil have traktaten ophøjet til EU-lov.

Lene Espersen ser det som en klar fordel for Danmark, hvis Prüm-traktaten bliver til EU-lov.

»Det er vigtigt, at man i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet har en effektiv informationsudveksling mellem politimyndighederne. Derfor ser jeg positivt på et nyt forslag om at effektivisere udvekslingen af oplysninger om DNA, fingeraftryk og motorkøretøjer inden for EU ved at tage moderne teknologi i brug,« siger justitsministeren.