Direktør og tilsynschef stopper i Sundhedsstyrelsen

Efter en række skandalesager i Sundhedsstyrelsen stopper en direktør og tilsynschefen. Styrelsens tilsyn lægges nu om, og der er behov for at genvinde tilliden til systemet, siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S).

Foto: Torben Christensen

To ledende medarbejdere i Sundhedsstyrelsen fratræder deres stillinger og hele styrelsens tilsyn lægges nu om. Det sker efter at Sundhedsstyrelsen gennem det seneste år har været centrum i en række skandaler om svigt og manglende tilsyn med lægemidler og sundhedspersonale.

Direktør Vagn Nielsen fra styrelsens øverste ledelse fratræder. Og tilsynschef Anne Mette Dons er desuden fratrådt sin stilling, oplyser hun selv i et autosvar e-mail til Berlingske.

»Tak for din mail. Jeg er arbejder ikke længere i Sundhedsstyrelsen og du kan kontakte enheden på eft@sst.dk Såfremt du har brug for at komme i kontakt med mig kan du finde mig på Linkedin,« står der i e-mailen.Politisk krav: Sæt spot på svigt i skandalesager

Administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith bekræfter de to fratrædelser, som kommer samtidig med at styrelsen fremlægger en ny organisation, der skal søge at forbedre det udskældte tilsyn: 

- Det er korrekt, vi har lavet en ambitiøs plan hvor noget gennemfører vi nu og noget skal der arbejdes med på sigt. Dele af planen indebærer en mere enstrenget og direkte kommunikation i vores tilsyn. Der har jeg valgt at sige, at der er behov for at have en tilsynsdirektør. I den forbindelse har jeg nedlagt en direktørstilling, og Vagn Nielsen forlader styrelsen. Desuden har jeg meldt ud, at der lægges to enheder sammen, vores Embedslægeinstitution Øst og Enhed for tilsyn og patientsikkerhed. Og i den forbindelse kan jeg bekræfte, at Anne Mette Dons ikke arbejder her mere.

Ligger der i den rokade en placering af et ansvar i forbindelse med den kritik, der har været?

 - Jeg vil ikke sige, at det er en direkte konsekvens, men en indirekte, afledt konsekvens. Det er en konsekvens af rapporten med de 57 anbefalinger fra EPSO (den Europæiske Tilsynssammenslutning red.), som vi nu har reageret på og som har ført til en plan for et øget fokus på at gøre tingene mere enstrenget og til at der omorganiseres. Selvfølgelig er EPSO-rapporten lavet med afsæt i de sager, der var og handlingsplanen med afsæt i den rapport, så du kan godt lave en kæde frem til det. Men jeg mener ikke, at der er begået personfejl i de enkelte sager, der har været fremme i pressen. Det var strukturen og organiseringen, der ikke var klar. 

Anne Mette Dons har været chef for Sundhedsstyrelsens Enheden for Tilsyn og Patientsikkerhed i en periode, hvor Sundhedsstyrelsens tilsyn har været skarpt kritiseret i en række sager. Det bl.a. i sagen om fødselspræparatet Misoprostol, som Berlingske afdækkede sidste år. Samt svigtende tilsyn med den nordjyske psykiater Arne Mejlhede, som DR har beskrevet.
 

Samtidig fremlægger Sundhedsstyrelsen en ny handlingsplan for, hvordan Sundhedsstyrelsen tilsyn kan og skal forbedres. Det sker, efter en international ekspertgruppe fra den Europæiske Tilsynssammenslutning (EPSO) i en rapport tidligere i år pegede på 57 punkter, hvor tilsynet burde forbedres. Planen blev i dag givet videre til sundhedsminister Nick Hækkerup (S):

»I en række sager har Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke været godt nok, og det har svækket patienternes tillid til tilsynene. Den tillid skal genoprettes. Og derfor bad jeg også i juni Sundhedsstyrelsen komme med en plan for, hvordan de ville rette op på problemerne«, siger Nick Hækkerup, der er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen som led i handlingsplanen nu tager en række initiativer for at styrke patientsikkerheden.

Sundhedsstyrelsen har peget på ni forskellige indsatsområder med i alt 25 indsatser, der skal forbedre styrelsens tilsyn med læger og andre sundhedspersoner.

»Det er helt afgørende, at tilsynet fungerer, så man kan skride ind over for læger og andre sundhedspersoner, der er til fare for patienterne. Jeg vil derfor også nøje følge med i, hvordan arbejdet med handlingsplanen skrider frem i Sundhedsstyrelsen,« siger Nick Hækkerup.

Handlingsplanen indeholder ni forskellige indsatsområder og 25 forskellige indsatser. Sundhedsstyrelsen vil bl.a. ændre sin organisation, ophæve embedslægebetegnelsen og udarbejde en ny strategi for styringen af tilsynsområdet.

Sundhedsstyrelsen skriver, at styrelsens nuværende Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed og styrelsens Embedslægeinstitution Øst slås sammen i en ny enhed. Og at der opslås en ny stilling som tilsynsdirektør i styrelsen.