Diplomater løber fra danske p-bøder

Særligt russiske og kinesiske diplomater i København undlader i høj grad at betale for p-bøder. Konservative og Venstre vil ramme dem med hjullåse, men det er ifølge en professor konventionsstridigt.

Flere parkeringsbøder kan ikke gives for samme ulovlige parkeri Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Udenlandske diplomater blæser i stor stil på p-bøder, de får udstedt, når de parkerer ulovligt i hovedstadsområdet.

I årene 2013-2014 blev ambassaderne i Danmark samlet set pålagt 1.721 p-bøder, og hele 1.151 af dem er endnu ikke betalt. Det viser tal fra Center for Parkering, som Berlingske har fået udleveret.

Rusland og Kina er de største bødeignoranter. Diplomaterne fra de to landes ambassader tegner sig for hele 423 af de p-bøder fra 2013 og 2014, som Københavns Kommune endnu ikke har fået betaling for. Det vækker forargelse på rådhuset.

»Det er ren og skær nasseri, og jeg synes, det klæder dem meget dårligt som gæster i Danmark, at de ikke parkerer efter samme regler som alle andre,« siger gruppeformand for Konservative, Jakob Næsager (K).

Beskyttet mod hjullåse

Hans eget parti og Venstre foreslår, at kommunen skal kunne sætte hjullås på bilerne, når føreren to gange undlader at betale for en p-bøde og endnu engang stiller bilen i strid med reglerne.

Forslaget bliver præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget på mandag og har til hensigt at ramme såvel danske og udenlandske bilister i hovedstadsområdet som diplomater i ambassadebiler på blå nummerplader. Der tegner sig et flertal i udvalget for at stramme reglerne over for bødeignoranter, men politikerne skal ikke være så sikre på, at de dermed kan få has på diplomaterne, der ikke vil betale.

FNs Wienerkonvention af 1961 giver nemlig diplomaterne immunitet, så de ikke kan retsforfølges i det land, de er udstationeret i. De har med andre ord ikke pligt til at betale parkeringsbøder, og det nyder en del ansatte på ambassaderne godt af.

Konservative og Venstre ønsker derfor, at hjullåsene også skal kunne ramme diplomaterne, men det er ifølge professor i folkeret, dr.jur. Frederik Harhoff ikke tilladt.

»Det vil være i strid med konventionen,« siger han og forklarer, at man fra dansk side kun kan opfordre de pågældende landes ambassader til at rette op på problemet.