Diplomater: EU-Traktat giver ikke grund til Folkeafstemning

Det endelige udkast til den næste EU-traktat forpligter ikke Danmark til at afholde en folkeafstemning, erfarer Berlingske Tidende. Men det politiske pres herfor vokser.

Der er intet i det nye udkast til en EU-traktat, som forpligtiger Danmark til at holde folkeafstemning om traktaten, fremgår det af teksten. Det erfarer Berlingske Tidende fra diplomatiske kilder med kendskab til traktaten.

Dermed kan regeringen fastholde sin hidtidige kurs med, at der ikke er nogen grund til at spørge den danske befolkning til råds om den kommende traktatændring, sådan som regeringen ellers lovede i foråret 2003 – længe før det endelige udkast til den såkaldte forfatningstraktat, som blev afvist af den franskmændene og hollænderne i folkeafstemninger.

Ved det sidste EU-topmøde i juni fik Danmark gennem diplomatisk fodarbejde luget ni punkter ud i teksten, som havde gjort det juridisk bindende for Danmark at holde en folkeafstemning ifølge Grundlovens paragraf 20 om afgivelse af national suverænitet. Ingen af de ni punkter eller andre tilsvarende står i den tekst, som det portugisiske EU-formandskab efter forhandlinger har gjort færdig og vil fremlægge til vedtagelse på det næste EU-topmøde i Lissabon den 18.-19. oktober, erfarer Berlingske Tidende.

Blandt de danske politiske partier har Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten samt Ny Alliance krævet, at den ændrede udgave af EU-traktaten – døbt reformtraktaten – skal sendes til folkeafstemning.

Ledelsen i de borgerlige regeringspartier samt Socialdemokraterne og De Radikale siger nej til folkeafstemning, og med traktatens endelige udformning er folkeafstemning eller ej en politisk beslutning. Men der er stigende uro internt i partierne om spørgsmålet. Flere førende socialdemokratiske politikere kræver en folkeafstemning og i sidste uge sagde de konservatives ordfører, Pia Christmas-Møller, at hun også fandt det mest fornuftigt med en folkeafstemning, fordi Danmark ikke kan blive ved med at feje afgørende EU-spørgsmål ind under gulvtæppet.