Dinoer indtog verden langsomt

Nye opdagelser gør op med formodningen om, at dinosaurerne blev landjordens herskere næsten lige så hurtigt, som de forsvandt igen. Der gik sandsynligvis millioner af år, før de blev klodens dominerende dyr.

I 135 mio. år var dinosaurerne landjordens ubestridte herskere. Men deres kamp for at blive det dominerende dyr var efter alt at dømme væsentlig hårdere og mere langvarig, end man hidtil har regnet med. Illustration: Reuters Fold sammen
Læs mere

De var landjordens ubestridte herskere i ca. 135 millioner år. For 65 millioner år siden forsvandt de pludselig som dug for solen, og hidtil har man troet, at deres kamp om at blive klodens dominerende dyregruppe foregik næsten lige så hurtigt. Nu gør nye opdagelser imidlertid op med den hidtidige formodning om dinosaurernes hastige og succesfulde indtog i verden.

Ifølge amerikanske forskere gik der nemlig, efter al sandsynlighed, mellem 15 og 20 millioner år, før dinosaurerne havde udkonkurreret deres mere primitive øglesøskende, de såkaldte dinosauromorfe dyr. Det var med andre ord ikke nær så let for dinosaurerne at blive konger over kloden, som man hidtil har troet.

Der findes relativt få fossiler af store landdyr fra slutningen af den geologiske epoke trias for 220-230 mio. år siden, da dinosaurerne for alvor begyndte at dukke op. Men et opsigtsvækkende fossilfund fra perioden i den nordlige del af den amerikanske delstat New Mexico skaber et mere klart billede af, hvordan livet formede sig for de to store dyregrupper i datiden. Blandt de mest interessante fund er fossiler af en hidtil ukendt forfader til dinosaurerne, som man nu har døbt Dromomeron romeri en godt én meter lang primitiv øgle, der formentlig gik på to ben.

»Når man finder dinosaurernes forgængere sammen med dinosaurer, så fortæller det os noget om, hvor hurtigt forandringerne indtraf. Hvis der har vært konkurrence mellem forgængere og dinosaurer, så har det været en meget langvarig konkurrence,« siger Randall Irmis, palæontolog fra Berkeley University i Californien, i en udtalelse.

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan det lykkedes for dinosaurerne at få overtaget. Måske har de trods deres små hjerner været lidt mere snarrådige, måske har de været bedre gearet til at udnytte fødevareressourcerne, eller måske er der indtruffet en naturkatastrofe, som dinosaurerne i højere grad end deres øglesøskende var i stand til at overleve.

Men under alle omstændigheder forsvandt datidens krokodilleagtige og væsentligt mere primitive øgledyr, hvorefter klodens dyreliv fra juratidens begyndelse for ca. 200 mio. år blev fuldstændig domineret af dinosaurer og deres flyvende slægtninge, flyveøglerne. Derefter tilhørte Jorden dinosaurerne i så lang tid, at menneskets herskeræra gennem de seneste 10.000 år bliver aldeles bagatelagtig i sammenligning.