Digital mobning fører ofte til selvskade: »Som samfund har vi et meget stort problem«

Hver tredje ung har prøvet at blive mobbet. Mobning, der foregår på mobilen og internettet, er mere skadelig for børn end "gammeldags" skolegårdsmobning", viser undersøgelse.

Hvis et barn eller en ung udsættes for mobning på mobil og internet, er der dobbelt så stor risiko for, at den unge skader sig selv, viser ny undersøgelse Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Nogle ting ændrer sig ikke. Når børn mobber andre børn, foregår det som oftest henne i skolen og skolegården ligesom i gamle dage, viser en ny undersøgelse fra Center for Selvmordsforskning. Men undersøgelsen viser også, at den nyere digitale mobning er et monster, der ødelægger mobbede børns selvværd i en grad, vi ikke tidligere har kendt. For selv om digital mobning stadig er mindre udbredt end »gammeldags« mobning i skolen, er skadevirkningerne større.


»Vi har gennemført undersøgelser blandt børn og unge siden 2001 og kan konstatere, at der ikke er blevet mindre mobning, men at der er kommet flere modbydelige måder at mobbe på. Ved den gammeldags skolegårdsmobning kan barnet identificere mobberne, og nogle børn formår også at bede andre om hjælp. Den digitale mobning har mere vidtrækkende konsekvenser, fordi barnet ikke altid kan identificere mobberne og ikke ved, hvor mange der tager del i mobningen. Som samfund har vi et meget stort problem,« siger Lilian Zøllner, der er centerleder på Center for Selvmordsforskning.


At den digitale mobning er særligt ondskabsfuld, genkender direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, der driver Børnetelefonen, som børn kan ringe til for at få hjælp mod mobning.
»Den digitale mobning er svær at slippe væk fra. Den er der 24 timer i døgnet, hvor børn oplever social isolation, angreb, billeddelinger og hackede profiler. Vores indtryk er, at der i langt de fleste alvorlige mobbetilfælde er en digital dimension. Vi hører ikke så meget om, at børn kun bliver mobbet i skolen,« oplyser Rasmus Kjeldahl, der tilføjer, at den digitale mobning også ofte er usynlig for de voksne.


Der er en tydelig sammenhæng mellem mobning og selvskade, viser undersøgelsen, der indeholder svar fra 3.193 børn og unge fra 13 til 19 år. Hvis et barn bliver mobbet, er risikoen for, at barnet skader sig selv ved for eksempel at skære i sine arme, næsten dobbelt så stor som for børn, der ikke bliver mobbet. Hvis barnet oplever mobning i skolen eller til fritidsaktiviteter, er der ikke en øget statistisk risiko for, at barnet skader sig selv, sammenlignet med børn der ikke har oplevet mobning. Men hvis barnet modtager ubehagelige smsér og opkald på mobiltelefonen, er risikoen for selvskade dobbelt så stor som blandt ikke-mobbede børn. Og mobning på internettet, for eksempel på Facebook, er næsten lige så skadeligt som mobning på mobilen.


»Hvis unge skader sig selv, er der meget stor risiko for, at de fortsætter med at skade sig selv, og der er forøget risiko for, at de senere gennemfører et selvmordsforsøg eller begår selvmord. Hvis den unge først én gang har overskredet grænsen mellem at overveje at skade sig selv og så at gennemføre det, er grænsen ikke så svær at overskride næste gang,« forklarer Lilian Zøllner.

Skoler skal sanktioneres for mobning

For en måned siden vedtog et politisk flertal, at indsatsen mod mobning skal styrkes, og at skoler og kommuner skal kunne sanktioneres af en national klageinstans mod mobning, hvis de ikke har gjort nok for at forebygge og forhindre mobning. Men skolerne kan ikke stilles til ansvar, hvis mobningen ikke foregår på skolen, men udelukkende på mobiltelefoner og på internettet i barnets fritid.
»Man kan ikke sanktionere mod en skole, hvis mobning kun foregår digitalt uden for skolen. Men vores indtryk er, at meget digtial mobning har sit udgangspunkt i skolen. Så der vil ofte være en sammenhæng, men vores indsats går også på, at italesætte de værdier og den kultur, som bør være gældende på de sociale medier. Men her står det ofte helt galt til,« siger Rasmus Kjeldahl.


Den allermest alvorlige trussel mod barnets helbred er de tilfælde, hvor mobningen foregår i hjemmet. Her er risikoen for selvskade tre gange højere end for ikke-mobbede børn. Til gengæld er det ret sjældent, idet kun 49 børn ud af de ialt 3.193 deltagende i undersøgelsen, angiver, at de er blevet mobbet derhjemme.
»Det kan være, at far eller mor har en utroligt nedladende og ydmygende tone over for børnene. Det kan også være et barn, der får den opfattelse, at barnet ikke er lige så højt elsket som en søster eller bror. Det rammer børnene særligt hårdt, når det sker i hjemmet, fordi det er det sted, hvor barnet burde kunne føle sig mest tryg,« siger Lilian Zøllner.