DF vil lynændre lov om sex-sager

DF vil ikke vente på udvalg, der skal se på, om forældelsesfristerne i sager om sex-overgreb skal fjernes.

Foto: Scanpix. Peter Skaarup (DF)
Læs mere
Fold sammen

Dansk Folkeparti har mistet tålmodigheden med Justitsministeriet og kræver hurtig handling og lovændringer i kølvandet på sagerne om katolske præster, der er anmeldt for for seksuelle overgreb.

»Vi har før forgæves foreslået, at man skulle fjerne forældelsesfristen i sager om misbrug af børn. Nu er flere partier også tilhængere af enten at fjerne fristen helt eller at udvide den fra de nuværende ti år. Derfor fremsætter vi lovforslag på området hurtigst muligt, frem for at afvente et langstrakt udvalgsarbejde i ministeriet,« siger Peter Skaarup (DF), formand for Folketingets Retsudvalg.

Politiet henlagde i sidste uge 21 sager med sex-anklager mod katolske præster. Politiet mente, der var grundlag for at efterforske sagerne, men måtte lade være, da sagerne er forældet efter straffeloven. Det fik et flertal på Christiansborg - SF, R, S, V og DF - til at melde ud, at der er behov for at ændre eller helt fjerne de nuværende forældelsesfrister på ca. to år i sager om seksuelle overgreb. Justitsminister Lars Barfoed (K) bad Straffelovsrådet under ministeriet se på sagen. Men resultatet vil tidligst ligge klar i sommeren 2011. Det er for lang tid at vente, mener DF, der derfor fremsætter et lovforslag, som skal behandles til efteråret:

»Vi vil i dialog om, hvor fristen skal ligge. Der kan nemt dukke flere sager op om overgreb i den katolske kirke, og vi risikerer at også nogle af de nye sager forældes, mens Straffelovrådet arbejder, og det vil være uholdbart,« siger Peter Skaarup, der vil fremsætte lovforslaget straks efter sommerferien.

S, SF, R og V er afventede

Partiet foreslår, at forældelsesfristerne i sager om seksuelle overgreb mod børn øges eller helt fjernes. Men DFs lovforslag mødes med skepsis hos de partier, som ellers er indstillet på at ændre loven. Socialdemokraterne afviser at være med til »hastværk«:

»Vi vil rigtig gerne ændre forældelsesfristen eller gøre den mere fleksibel, men først efter at vi har lyttet til sagkundskaben. Vi skal sikre, at loven både tager hensyn til ofrene og de anklagede. Vi vil ikke stemme for noget, som senere viser sig at gå imod Straffelovrådet,« siger Karen Hækkerup (S).

Hun opfordrer justitsministeren til at sikre, at Straffelovrådet får mulighed for at komme med hurtigere svar på de spørgsmål, Folketinget har lagt over til rådet. Også SF og de Radikale vil afvente sagkundskabens udspil, men tager først endelig stilling, når DFs lovforslag foreligger. Venstre slår koldt vand i blodet:

»Jeg forstår indignationen, og der er givet også andre sager end om den katolske kirke, hvor fristerne virker forkerte. Vi er derfor meget åbne over for at se på forældelsen. Men vi skal handle på solidt grundlag, og vi bør afvente de ekstra måneder og få Straffelovrådets udtalelse først,« siger Venstres retspolitiske ordfører Kim Andersen.