DF vil fjerne flygtninges ret til fast ophold

Man gør flygtninge til indvandrere, ved at give dem permanent opholdstilladelse, mener Dansk Folkeparti.

Flygtninge skal ikke have ret til permanent opholdstilladelse, uanset hvor længe de har været i Danmark.

Det er hovedbudskabet i et forslag, som Dansk Folkeparti vil fremsætte inden næste valg, skriver Kristeligt Dagblad.

I dag kan flygtninge få permanent opholdstilladelse efter syv års asyl i Danmark. Har man begået kriminalitet eller har gæld til det offentlige, straffes man dog med flere års yderligere ventetid.

Men længden af opholdet skal ikke være flygtninges adgangsbillet til det danske samfund, lyder det nu fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Jesper Langballe.

- Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere. Derfor bør man afskaffe den permanente opholdstilladelse, siger Jesper Langballe og henviser til, at de internationale konventioner heller ikke nævner muligheden for permanent opholdstilladelse.

DF-ordføreren ønsker i stedet at bruge statsborgerskabet, den såkaldte indfødsret, som den eneste adgang til et fast ophold i Danmark. I dag skal man have haft mindst otte års uafbrudt opholdstilladelse for at få statsborgerskab.

Desuden skal man bestå en række prøver i sprog, kultur og historie, ligesom man ikke må have begået kriminalitet eller skylde penge til det offentlige.

- I dag taler vi om midlertidig og permanent opholdstilladelse, og derudover har vi indfødsretten. Man kan med en vis ret sige, at der er for mange begreber. Jeg mener, at man skal afskaffe den permanente opholdstilladelse.

- I stedet kan man kæde retten til at blive i Danmark sammen med statsborgerskabet, siger Jesper Langballe, som dermed lægger op til, at flygtninge risikerer at blive smidt ud af Danmark, indtil de opfylder samtlige krav til et statsborgerskab.

Dansk Folkeparti har hidtil haft succes med at få gennemført sine stramninger i udlændingepolitikken. Men dette forslag afvises af begge regeringspartier.

- Af hensyn til integrationen og familielivet må folk på et tidspunkt have sikkerhed for, at de kan blive i landet, siger Venstres udlændingeordfører, Irene Simonsen, der bakkes op af Henriette Kjær fra De Konservative.

- Uden at have set det konkrete forslag vil jeg sige, at det næppe får vores støtte. Man kan ikke holde folk hen på ubestemt tid, siger Henriette Kjær.

I en undersøgelse foretaget af Rambøll Management for Jyllands-Posten, erklærer 42 procent af danskerne, at de er tilfredse med den nuværende udlændingepolitik. 34 procent mener, at den er for stram, mens 18 procent vil have flere stramninger.

Vil man styrke integrationen, er det fatalt at stramme op på retten til opholdstilladelse, mener integrationsforsker Ulf Hedtoft, direktør for Akademiet for Migrationsstudier ved Aalborg Universitet.

- Et sådan forslag vil formentligt få færre flygtninge til at søge mod Danmark. Det er naturligvis i tråd med, hvad Dansk Folkeparti generelt ønsker med sin politik, men integrationen vil med stor sikkerhed også blive forværret. Hvorfor tage en uddannelse eller et job, hvis man ikke ved, om man kan blive i landet, lyder det fra Ulf Hedtoft.

En undersøgelse, foretaget af Catinét for Ritzau, viser, at danskerne netop prioriterer integrationen af flygtninge højt.

I undersøgelsen svarer 96,2 procent af 1025 adspurgte, at de afviste irakiske asylansøgere i Danmark skal have lov til at arbejde, mens de opholder sig i landet.

Kilde: Kristeligt Dagblad