DF og S: Vi skal have mere statistik på indvandrernes børnebørn

Politikere efterlyser nye statistiske opgørelser af indvandrere og efterkommere, så de bliver fulgt i flere generationer end i dag.

Omkring halvdelen af borgerne i Brøndby Strand, som billedet stammer fra, er ifølge Danmarks Statistik ikke af dansk oprindelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Der skal laves om på statistikkerne over indvandrere og de efterfølgende generationer af efterkommere.

Det er meldingen fra Dansk Folkeparti (DF). Ifølge partiet bliver der i dag ikke ført tilstrækkeligt med statistik over personer i Danmark med udenlandske rødder.

Meldingen kommer midt i en debat om, hvordan nye og gamle nydanskere bliver opgjort i statistikkerne.

Således er det som beskrevet i Berlingske blevet mødt med kritik fra både S og V, at efterkommernes børn ikke tæller med i fremskrivningen af antallet af indvandrere og efterkommere i publikationen »Indvandrere i Danmark 2018« fra Danmarks Statistik.

I stedet bliver langt de fleste børn af efterkommere født i Danmark statistisk opgjort som danskere.

På samme måde har der været stor diskussion om »Analyse af børn af efterkommere med ikkevestlig oprindelse« fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet, som er blevet omtalt i Berlingske. Såvel de to ministre som Berlingske er efterfølgende blevet kritiseret for deres udlægning af talmaterialet.

DFs udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, ser gerne, at børnene, også kaldet tredjegenerationsindvandrere, fremover også bliver fremskrevet selvstændigt i statistikkerne. Det samme gælder fjerde og femte generation, når den tid kommer.

»Vi mener, man skal gå meget længere, end man gør i dag,« siger han og tilføjer:

»Vi vil gerne have, at der er flere, der bliver talt med i de her opgørelser, som Danmarks Statistik løbende laver i forhold til befolkningsfremskrivninger osv. Folk med indvandrerbaggrund bliver pludselig registreret som med dansk oprindelse i stedet, og det afspejler ikke rigtig den faktiske udvikling i samfundet, synes vi.«

S støtter – V er positiv

Derfor har DF fremsat et lovforslag med krav om, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, »der skal udrede, hvordan Danmarks Statistik fremover skal opgøre antallet af indvandrere og efterkommere på fyldestgørende vis«.

»Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til nye statistiske opgørelser til brug for de politiske beslutningstagere og med henblik på at understøtte samfundsdebatten,« hedder det.

DF kan regne med støtte til lovforslaget fra Socialdemokratiet (S). Venstres (V) udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, er positiv over for det.

Er det nødvendigt?

»Det er oplysning til folket og os politikere. Vi får mere at vide, og så kan vi træffe vores beslutninger på et bedre grundlag. Debatten bliver mere kvalificeret,« siger Martin Henriksen.

Men har Danmarks Statistik ikke forsknings- og metodefrihed til selv at bestemme?

»Det skal vi nok finde en løsning på. I sidste ende kan vi jo vedtage et lovforslag. Men lad os nu se, hvad en arbejdsgruppe når frem til,« fortæller han.

»Lidt poppet ...«

Udlændinge- og integrationsordfører for S, Mattias Tesfaye, mener, at der er behov for at »finde metoder til at undersøge, hvordan det går de første indvandreres børnebørn«.

»Hvordan indgår de ægteskaber? Hvad med uddannelse? Det er vigtig viden. Der er mange spørgsmål. Vi ønsker alene, at de skal klare sig godt,« siger han og fortsætter:

»Lidt poppet kan man sige, at får vi tal på tredje generation, og bruger vi dem rigtigt, så slipper vi for også at skulle følge fjerde generation.«

Mads Fuglede mener, at mere viden om unge danskere af udenlandsk herkomst vil bidrage til »en mere kvalificeret debat«.

»Det er vigtigt, at vi får tegnet det rigtige billede,« siger han med henvisning til at få belyst, om de mange forskellige indsatser på bl.a. integrationsområdet virker.

For Mads Fuglede er det dog vigtigt, at politikerne ikke direkte blander sig i Danmarks Statistiks arbejdsmetoder.

Beslutningsforslaget fra DF skulle have været førstebehandlet i Folketinget i sidste uge, men er blevet udskudt.

Danmarks Statistik har ingen kommentarer til meldingen fra DF.