DF-nej til aftale om Grønlands olie

Grønland skal ikke eje olie og gas, som tilhører rigsfælleskabet, siger Grønlandsordfører Søren Espersen (DF).

Dansk Folkeparti stemmer imod Grønlands selvstyrelov, som Folketinget behandler til efteråret. Partiet er imod den politiske aftale i selvstyrekommissionen, som giver Grønland ret til at forvalte undergrundens mulige ressourcer af olie og gas.

Det siger Grønlandsordfører Søren Espersen, (DF), som sidder i selvstyrekommissionen sammen med Frank Jensen (S).

- Frank Jensen og kommissionens andre medlemmer har besluttet, at Grønland skal have hele undergrunden, også når det danske bloktilskud fra Danmark eventuelt er afviklet. Det er vi meget utilfredse med, siger Søren Espersen til Ritzau.

Eksperter anslår, at grønlandsk undergrund kan rumme op til 73 gange mere olie end den danske del af Nordsøen. Nu er råstoffer et fælles dansk-grønlandsk anliggende, men overgår til hjemmestyret. Så betaler Grønland alle udgifter til indvinding, men høster alle indtægterne.

/ritzau/