DF kræver tilskud til enlige adoptivforældre

Det særlige børnetilskud skal ikke kun gælde enlige med egne børn.

Enlige, som adopterer et barn, kan ikke få det samme særlige børnetilskud, som andre enlige forældre har krav på, men det vil Dansk Folkeparti nu lave om på med et flertal udenom regeringen, skriver Politiken.

»Man skal ikke straffes for ikke at kunne få børn. Det er i forvejen ekstremt svært at adoptere. Og vi har ikke brug for, at bureaukratisk diskrimination kan afholde flere fra at adoptere. Der er alt for mange børn ude i verden, der har brug for et godt og trygt hjem«, siger Dansk Folkepartis familieordfører Mia Falkenberg.

Det særlige børnetilskud ligger på 12.756 kroner om året.

Ifølge Familiestyrelsen gives der i øjeblikket 65-70 årlige godkendelser af enlige adoptanter. Gennemføres forslaget fra Dansk Folkeparti, vil det betyde en merudgift for staten på omkring 5,3 millioner i 2007.

Dansk Folkeparti mener, at lovgivningen bør ændres, efter at eneadoptanten Inge Hansen for nylig i Højesteret tabte retten til at blive ligestillet med andre enlige forældre med dommerstemmerne 3-2.

I syv år har Inge Hansen kæmpet sin sag, men forgæves. Og selv om flertallet uden om regeringen nu er klar til at give hende og andre enlige adoptanter ret, overvejer hun at gå til Menneskerettighedsdomstolen.

Såvel Sociademokraterne som SF, Enhedslisten og de radikales støtter Dansk Folkepartis synspunkt.

»Vi går i enhver henseende ind for ligestilling af forskellige familietyper. Og det vil sige, at vi ikke synes, at man fra statens side kan gå ind og sige, at det er bedre at få sit barn ved et 'one-night- stand', end det er ved at få et barn gennem adoption. Jeg ser slet ingen grund til, at man ikke skulle ligestille i den her sammenhæng«, siger den radikale familieordfører Simon Emil Ammitzbøll til Politiken.

De konservative vil ikke på forhånd tage stilling til forslaget, mens Venstres familieordfører ikke mener, at enlige adoptanter bør have ret til det særlige børnetilskud.

»Det er jo ikke nogen social begivenhed. For det kan jo ikke komme bag på folk, at de er ene om at forsørge et barn, når de er eneadoptanter«, siger Inger Støjberg til Politiken.

Kilde: Politiken