DF: Indvandrere skal tale dansk i hjemmet

Dansk Folkeparti vil have indvandrerbørn til at tale bedre dansk, ved at få familier til at bruge danske derhjemme.

Kommuner skal have pligt til at lave opsøgende arbejde over for indvandrerforældre, der taler eksempelvis arabisk, tyrkisk eller urdu i hjemmet med børn i vuggestuealderen.

Samtidig skal lærere have pligt til under skole-/hjemsamtaler at opfordre indvandrerforældre til at tale dansk med deres skolebørn, foreslår Dansk Folkeparti som led i en national handlingsplan for at fremme dansk i indvandrerhjem. det skriver Jyllands-Posten.

Det vidtgående forslag, der griber ind i privatsfæren og den personlige frihed, har til formål at vende de nedslående statistikker over tosprogede børns kundskaber.

Børnene klarer sig væsentligt dårligere i læsning, matematik og naturfag end deres danske skolekammerater. 53 pct. af ikke-vestlige elever forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, og halvdelen af alle indvandrerbørn gennemfører ikke en uddannelse ud over grundskoleniveau, viser PISA Etnisk rapporten fra 2005.

»Ingen har lyst til at stikke hånden ind og diktere, hvad der skal ske i privatsfæren, men det er afgørende, at indvandrerforældre forstår, at dansk er forudsætningen for integration. Hvis der tales arabisk i hjemmet, får børn et dårligere udgangspunkt for at klare sig i skolen, få en uddannelse og et arbejde,« siger uddannelsesordfører Martin Henriksen (DF) til Jyllands-Posten.

Eksperter, lærere, forældre og undervisningsminister Bertel Haarder (V) er enige i, at det vil gavne indvandrerbørns færdigheder, hvis der tales dansk i hjemmet, men de tager alle afstand fra DF's forslag.

»Det er for meget. Ingen myndigheder eller andre skal blande sig i, hvilke sprog der tales i folks private hjem,« siger professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Også landsformand for Skole og Samfund, Thomas Damkjær, advarer:

»Det vil overtræde de demokratiske frihedsrettigheder, hvis vi skal gå ind og bestemme, hvilke sprog der tales i hjemmet,« siger han.

Kilde: Jyllands-Posten