»Det skriger til himlen, at vi ikke skrider ind«

Justitsminister Lars Barfoed (K) svarer på spørgsmål om ROJ TV.

Har den lange efterforskning skadet Danmarks internationale anseelse inden for terrorbekæmpelse?

»Nej, det er bestemt ikke mit indtryk. Der har været tale om en kompliceret efterforskning med involvering af en række andre lande, og det tager tid.«

Rigsadvokaten lover en evaluering af den lange sagsbehandlingstid. Hvordan vil du sikre dig, at den bliver grundig og inddrager alle involverede instanser?

»Som Rigsadvokaten har givet udtryk for, har der været en meget lang efterforskning og en for lang sagsbehandlingstid, og det vil også jeg gerne beklage. I lyset af det er det kun naturligt, at vi evaluerer forløbet, og jeg vil lade det være op til Rigsadvokaten at tilrettelægge evalueringen.«

Rigsadvokaten lægger op til en evaluering af anklagemyndigheden, men nævner ikke politiet og Civilstyrelsen, som har begået klare fejl i sagen. Bør evalueringen også omfatte politiet og Civilstyrelsen?

»Jeg går ud fra, at hele operationen vil blive en del af evalueringen, men det er op til Rigsadvokaten at finde ud af, hvad der videre skal ske. Formålet er at sikre en optimering af sådanne processer. Det er vi alle interesserede i.«

Vi har et par gange spurgt dig uden at få svar, så nu prøver vi igen: Civilstyrelsen besluttede to gange ikke at gribe ind over for Den Kurdiske Kulturfonds ulovlige donationer til ROJ TV. (Fonden har doneret 118 mio. kr. til ROJ TV, og politiet mistænker fonden for hvidvask af PKK-penge, red.) Første gang fordi styrelsen anså det for en »undskyldelig overtrædelse«, men der er ingen forklaring på, hvorfor styrelsen undlod at gribe ind den anden gang. Ved du hvorfor?

»Det skriger til himlen, at vi ikke skrider ind. Men der er simpelthen sket en fejl. Længere kan jeg ikke komme det.«

Du kan ikke forklare, hvorfor styrelsen helt bevidst besluttede ikke at gribe ind?

»Nej. Somme tider sker der bare fejl. Det er der sket her. Der er sket mange fejl i den sag.«