Det koster skandalerne i Skat

En kriseplan skal rette op på Skat. Få overblikket over planerne og konsekvenserne her.

Foto: ERIK REFNER

Med den 25 lange sider kriseplan »Skat ud af krisen - Et oplæg til politisk samling« forsøger skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu at håndtere skandalesagerne i Skat.

Planen blev præsenteret af ministeren på et pressemøde i dag med udgangspunkt i de to aktuelle skandalesager om svindel med udbytte-refusion og det kuldsejlede IT-system EFI.

På pressemødet slog Karsten Lauritzen fast, at det voldsomme kaos i Skats inddrivelsessystem på grund af EFI-sagen i værste fald kan komme til at koste de danske skatteborgere op mod 14 milliarder kroner. Samtidig anslås svindlen med udbytterefusioner at overstige 6 milliarder kroner. Altså har Skat i værste fald tabt 20 milliarder kroner på sagerne.

»Skat står med en række grundlæggende udfordringer. Ressourcerne er reduceret markant, og i
nogle tilfælde er de forventede effektiviseringer ikke fulgt med. IT-understøttelsen er stærkt udfordret. Og enkeltsagerne – senest svindelsagen med udbytte og EFI-systemets sammenbrud –
har skabt et negativt billede, som medarbejderne i Skat ikke har fortjent,« forklarer Karsten Lauritzen om baggrunden for kriseplanen.

Bag planen står Venstre-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale og Konservative. SF har afvist at deltage i planen, mens Enhedslisten og Alternativet ikke var inviteret.

Hovedpunkterne i planen er:

- 400 nye medarbejdere. Der tilføres 350 nye årsværk på inddrivelsesområdet samt 50 årsværk til at styrke udbetaling og kontrol på udbytteområdet.

- Samtidig suspenderes de planlagte besparelser i Skats økonomiske ramme fra 2015 til 2016. Det svarer til 130 millioner kroner.

- Det digitale inddrivelsessystem, EFI, lukkes gradvist, og i stedet oprettes SKATs Midlertidige Inddrivelse (SMI). Skat skal udvikle et helt nyt inddrivelsessystem, som skal være klar i 2019.

- Skatteministeriet vil udarbejde forslag til ny lovgivning, som standser forældelse af gæld under inddrivelse i tre år. Man udskyder så at sige forældelsen af gælden midlertidigt.

- Skat skal samtidig undersøge om de danskere, der er blevet udsat for ulovlig inddrivelse af gæld kan findes, og om der i givet fald skal ske modregning af den ulovligt opkrævede gæld.

- Skat skal i samarbejde med et nyt eksternt Advisory Board udarbejde en ny rekrutteringsstrategi. Der oprettes en ny Styrings- og Analyseafdeling og en ny enhed for Revision og Opfølgning i Skat. På grund af EFI-sagen skal Skat samtidig også have en ny IT-strategi.

- På baggrund af sagen om svindel med udbytterefusioner skal alle udbetalinger vedrørende refusion af udbytteskat samles i en ny afdeling i Skats kundeservice. Samtidig oprettes der en ny særlig task force med fokus på kontrol af udbytteskat.

Internt i Skat har sagerne fået konsekvenser for fem chefer, der er blevet hjemsendt. De hjemsendte er IT-direktør Jan Topp Rasmussen, der har arbejdet med styring, udviklingen og implementeringen af EFI, og direktør for inddrivelse, Jens Sørensen, der har arbejdet med ansvar for betalingsstrømme og regnskabsprocesser i forbindelse med udbytteskatter.

Samtidig hjemsendes to underdirektører og én funktionsleder med baggrund i deres arbejde med processer og udbetaling af refusion af indeholdt udbytteskat.