»Det kan virkelig ødelægge mennesker«: Berygtet USA-medicin bruges også i Danmark

Brugen af de smertestillende midler oxycontin og oxycodon er »forholdsvis udbredt« i Danmark, fremgår det af en orientering fra Region Hovedstaden. Det skaber bekymring blandt politikere og fagfolk. De presser på for at få et indgreb mod præparaterne, som har skabt en national nødsituation for folkesundheden i USA med tusindvis af dødsfald.

Konsekvensen af den amerikanske opioid-epidemi. To af epidemiens skraldemænd, Tyler Lucus og Tyler Cox, bevæbnede og iklædt beskyttelsesdragter, undersøger et junkie-hus, inden de begynder at afgifte det. Epidemien har kostet tusindvis af liv i USA, og et af de præparater, der har spillet en central rolle, er også udbredt i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

En kontroversiel smertestillende medicin, som anklages for at have trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i USA, bruges også i større målestok i Danmark.

De pågældende præparater, oxycodon eller oxycontin, som er depot-udgaven, er således »forholdsvis udbredt« og gives til patienter på hospitaler og hos praktiserende læger i Region Hovedstaden, selv om de vurderes at have et stort »misbrugspotentiale«.

Det fremgår af en orientering fra Region Hovedstaden, hvor brugen af den pågældende medicin giver anledning til bekymring blandt politikere og fagfolk på kommunale behandlingsinstitutioner, som presser på for et indgreb mod forbruget af oxycontin/oxycodon.

»Det er overraskende, at oxycontin er så udbredt, og det er også bekymrende på grund af det misbrugspotentiale, det har. Derfor bør der være opmærksomhed om forbruget for at se, om man skal have en mere restriktiv tilgang til brugen af det,« siger medlem af regionsrådet Karsten Skawbo-Jensen (K).

Han har bragt sagen frem i regionen efter at have fået henvendelser fra praktiserende læger i regionen, som har undret sig over, at mange af deres patienter har fået udskrevet disse midler i forbindelse med behandling på hospitalet.

Af et svar fra administrationen og regionens lægemiddelkomité fremgår det, at oxycodon, som er et såkaldt morfikum ifølge retningslinjerne, er andetvalgspræparat til stærkt smerteplagede patienter, hvor førstevalget af morfin har fejlet eller er uhensigtsmæssigt.

Førstevalgspræparaterne er dem, der hyppigst anvendes, men brug af oxycodon er også »forholdsvis udbredt«, hedder det.

Rationalet er, at det, ud over at ligne morfin rent farmakologisk, også er relativt billigt efter et patentudløb.

I svaret understreges det, at alle morfika har et misbrugspotentiale, men det vurderes også, at det for oxycodon formentlig er »lidt større« end for morfin.

Netop misbrugspotentialet – muligheden for at få et hurtigt »sus« og den store risiko for at skabe afhængighed – er også den kraftige anklage, der gennem en årrække har været rettet mod oxycontin i USA.

Det skønnes, at oxycontin og andre såkaldte opioider har været skyld i mere end 300.000 dødsfald som følge af en overdosis siden 2000, hvilket har fået præsident Trump til at erklære en national nødsituation for folkesundheden, som kræver omfattende handling.

I USA har oxycontin således for mange været indgangen til en social deroute, hvor de startede med at få det mod smerter efter f.eks. en operation eller forskellige sygdomme og udviklede en voldsom afhængighed, der efterfølgende førte dem over i et misbrug af heroin og andre illegale stoffer.

Det fremgår ikke af politikersvaret, hvor stort forbruget af oxycontin er i Region Hovedstaden, og hvor mange borgere i regionen, der har fået ordineret præparaterne på hospitalet eller hos deres praktiserende læge.

Der kan sagtens være tale om flere tusinde.

På landsplan får flere hundredtusinder af danskere ordineret opioider, og en kortlægning af forbruget fra Sundhedsstyrelsen viste i 2016, at knap 50.000 fik oxycodon.

Karsten Skawbo-Jensen frygter ikke, at forbruget vil udvikle sig helt så dramatisk som i USA, »men bare noget der ligner en lille smule, vil også være bekymrende«, mener han.

»Det her kan virkelig ødelægge mennesker og hele samfund. Det er så stærke kræfter, der er i de præparater, at helt almindelige mennesker kan få ændret deres skæbne og hænge fast i stoffer,« siger Karsten Skawbo-Jensen.

Betænkelighederne fører nu til, at lægemiddelkomiteen i regionen ser på oxycontin/oxycodon for at vurdere, om den generelle anvendelse af det er »rationel«, eller om forbruget er for højt, så det må indskærpes over for lægerne, hvordan det skal bruges, eventuelt med brug af sanktioner.

Oxycontin til metadon-brugere

I politikersvaret fremgår det også, at lægemiddelkomiteen i regionen har fået en lægehenvendelse fra Center for Rusmiddelbehandling i Københavns kommune, hvor der henstilles til at udvise tilbageholdenhed med at anvende oxycodon til patienter med misbrugsproblematik.

Centret har borgere i metadonbehandling for deres afhængighed, som i nogle tilfælde kan give hjerterytmeforstyrrelser, og som derfor må indlægges for at få omstillet deres medicin til et andet præparat.

Her oplever man, at flere afdelinger behandler folk med oxycontin, hvilket man er kede af på grund af erfaringerne med, at det har et stort misbrugspotentiale og også er attraktivt på det illegale marked, hvilket kan få nogle til at sælge det her.

Centret peger på, at der findes et andet præparat, contalgin, som kan være mere velegnet ud fra en misbrugsproblematik.

Henvendelsen fra centret skal drøftes på et møde med et fagudvalg for smertebehandling i juni for at se, hvad der skal gøres for at undgå, at de får oxycontin, fremgår det af svaret.