»Det kan gå rigtigt galt«. Flere dødsfald øger presset for en styrket indsats på plejehjem

Det rækker ikke med de nye tiltag i hovedstaden, hvis man skal begrænse den eskalerende coronasmitte på plejehjemmene – der skal mere til, lyder det fra patientorganisation. Stort smitteudbrud på plejehjem i Tårnby kan skyldes, at håndtag og andre overflader ikke er blevet sprittet ordentligt af.

Antallet af coronarelaterede dødsfald på plejehjem er stigende. Ifølge Statens Serum Institut har der i de to seneste uger, der er tal for, været henholdsvis ti og 11 dødsfald. I de foregående uger har antallet af dødsfald ligget mellem fem og ti, efter at det gennem flere måneder ugentligt havde været under fem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Antallet af udsatte ældre, der rammes af coronasmitte på landets plejehjem, stiger, og der er nu også flere coronarelaterede dødsfald.

Derfor rækker det ikke med de særlige tiltag, der nu sættes i gang for at bekæmpe det stigende smittetryk i hovedstaden. Også indsatsen på det enkelte plejehjem skal skærpes betydeligt, lyder kravet fra Alzheimerforeningen.

Det kommer, efter at regeringen som en del af begrundelsen for en intensiveret indsats mod coronasmitte i 17 kommuner i og omkring København har peget på stigende problemer på plejehjem, og at det med tiltagene blandt andet handler om at forhindre, at coronaramte unge smitter deres bedsteforældre.

»Det er en alvorlig og bekymrende udvikling. Hvis coronasmitten kommer ukontrolleret ind på plejehjemmene, kan det gå rigtigt galt. Det så vi i foråret, hvor der var mange dødsfald. Når den generelle smitte er så stor, som det er tilfældet i øjeblikket, er det utroligt svært at forhindre, at den kommer ind på plejehjem. Man bør i kommunerne forsøge at minimere smitten ved en række tiltag, hvor man hjælper medarbejderne, så de ikke bringer smitten ind og rundt på plejehjemmene,« siger Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen.

Regeringen bebudede tirsdag en række tiltag for at dæmme op for den stigende coronasmitte i hovedstadsområdet.

Mange af tiltagene er rettet mod børn og unge, efter at nye tal har vist, at 15-25-årige tegner sig for 26 procent af det samlede antal coronasmittede i hovedstadsområdet.

På den baggrund indføres der blandt andet digital undervisning på videregående uddannelser, ligesom der i folkeskolen indføres forbud mod undervisning på tværs af klasser, og der højst må være ti personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter.

Samtidig sættes der gang i en omfattende testaktivitet, hvor samtlige 200.000 unge mellem 15 og 25 år i de 17 berørte kommuner tilbydes en coronatest inden jul.

På arbejdsmarkedet opfordres der til, at endnu flere arbejder hjemme, ligesom der indføres flere restriktioner i forhold til detailhandlen, hvor der kommer loft over, hvor mange kunder der må være i butikker og i butikscentre.

Som begrundelse for de nye restriktioner angav sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blandt andet, at det handler om at begrænse smitten på plejehjem.

Han oplyste således, at hvor der i efterårsferien var coronasmitte på otte plejehjem, var dette tal i sidste uge steget til 23, ligesom antallet af smittede på plejehjemmene er fordoblet den seneste tid – fra 30 til 40 om ugen til nu cirka 80. Antallet af coronarelaterede dødsfald på plejehjem er ligeledes stigende.

Ifølge Statens Serum Institut har der i de seneste to uger, der er tal for, været henholdsvis ti og 11 dødsfald – i de foregående uger har antallet af dødsfald ligget mellem fem og ti ugentlige dødsfald, efter at det gennem flere måneder havde ligget mellem nul og fem dødsfald.

Der er dog stadig langt op til rædselsugerne i foråret, hvor der i april ugentligt var mellem 25 og 35 coronarelaterede dødsfald blandt plejehjemsbeboere. Det er endnu omkring en tredjedel af det samlede antal coronadødsfald i Danmark, som forekommer blandt plejehjemsbeboere.

I Alzheimerforeningen fremhæver Nis Peter Nissen, at der ikke er noget, der tyder på, at smitten bringes ind af de pårørende til beboerne, efter at besøgsrestriktionerne blev ophævet først på sommeren.

De nye besøgsrestriktioner, der er indført, bør derfor ikke administreres alt for stramt, og man kan godt åbne for, at flere besøg kan foregå i den ældres lejlighed i stedet for i de særlige besøgsrum på plejehjemmene, som der er planer om at etablere.

»I stedet bør der sættes ressourcer ind i forhold til medarbejderne på plejehjemmene. Man skal være skarpere på at få dem testet og få opsporet eventuel smitte blandt medarbejderne. Der skal også mere fokus på hygiejnereglerne, for eksempel ved at tilknytte hygiejnesygeplejersker fra sygehusene,« siger Nis Peter Nissen.

Han henviser til, at en ordning med hyppige test blandt medarbejdere på plejecentre i kommuner med et højt smittetryk har fået en træg start i hovedstadsområdet.

Her kunne en del kommuner i en periode nøjes med at teste medarbejderne hver sjette uge, og det er først for nylig, at stort set alle kommuner er kommet med i ordningen, hvor medarbejdere testes hver anden uge. Desuden bliver der heller ikke gennemført så mange test i hovedstadsområdet som forventet.

50 smittede på ét plejehjem

Aktuelt er der et meget stort smitteudbrud på et plejehjem på Irlandsvej i Tårnby Kommune, hvor flere end 50 medarbejdere og beboere har fået konstateret coronasmitte, og hvor fem i øjeblikket er indlagt til behandling på hospitalet.

Ifølge formanden for sundheds- og omsorgsudvalget i Tårnby Kommune, Einar Lyduch (S), er der ingen sikker viden om, hvordan smitten er sluppet ind. Mistanken er, at virus er bragt videre via håndtag og andre overflader, som ikke har været sprittet ordentligt af.

»Det er gået lynhurtigt. Den ene uge var der seks til otte smittede, og så eksploderede det. Det er dybt beklageligt, at der har været noget, der desværre ikke er blevet gjort ordentligt. Derfor må vi være endnu mere omhyggelige og opmærksomme på, hvad der skal gøres,« siger han.

Kommunen har tidligere haft et smitteudbrud på et andet plejehjem med et enkelt dødsfald til følge. Det skyldes sandsynligvis, at en beboer var blevet sendt hjem fra en hospitalsindlæggelse uden en negativ coronaprøve, hvilket ellers er praksis.

På plejehjemmet på Irlandsvej er en lang række initiativer, der skal bekæmpe smitteudbruddet, sat i værk. Der sprittes hyppigt af overalt, brugen af vikarer er reduceret, medarbejdere bliver testet to gange om ugen, og alle får taget temperaturen flere gange dagligt.

Desuden spiser beboerne i deres lejligheder, og der er ingen trafik mellem afdelingerne.

»Smitten har ikke bredt sig yderligere de seneste dage, så vi håber virkeligt, at den er blevet inddæmmet,« siger Einar Lyduch.