Det er ulovligt at vaske unge kriminelles tøj imod deres vilje

Ombudsmanden klar med afgørelse i sag, hvor institutionen »Koglen« vaskede unges tøj ved ankomsten.

Der er ikke hjemmel i loven til at vaske unge institutionsanbragtes tøj. Fold sammen
Læs mere
Foto: KURT PETERSEN

Den sikrede institution Koglen i Sdr. Omme, hvor nogle af landets mest udsatte unge og deriblandt kriminelle er indsat, har haft som praksis at vaske de unges tøj, når de ankommer, for at vaske eventuel skjult narkotika ud af tøjet. Også selv om de unge ikke ønskede, at få vasket deres tøj.

Men den praksis er ulovlig, da lovgivningen ikke rummer mulighed for denne form for kontrol, skriver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

»Der findes regler for, hvornår de ansatte på en sikret institution må bruge magt og andre tvangsindgreb over for de unge. At vaske tøjet for at ødelægge stoffer er ikke omfattet af reglerne,« siger Jørgen Steen Sørensen

Han henstiller nu til den sikrede institution Koglen at stoppe vaskeordningen.

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af voksenansvarsloven i 2016 indstillede det lovforberedende udvalg, at man skulle kunne gennemsøge barnets og den unges tøj, men Folketinget tog ikke dette med i selve loven. Derfor mener ombudsmanden ikke, at der er hjemmel dér.

Ombudsmanden mener endvidere, at det er meget tvivlsomt, om ordningen med vask af tøj kan have hjemmel andre steder. Flere regler regulerer for eksempel ransagning af opholdsrum og undersøgelse af personer, og ombudsmanden vurderer, at når der nu engang er sådanne udtømmende regler, og de ikke tager tøjvasken under behandling, så er det sådan, det er.

Om disse såkaldte anstaltsbetragtninger, skriver ombudsmanden i afgørelsen:

»Det er almindeligt antaget, at ledelsen af en institution uden hjemmel i lov eller anordning kan fastsætte konkrete eller generelle bestemmelser for institutionens brugere – herunder ordensforskrifter – som har til formål at sikre institutionens overordnede funktion, f.eks. ro og orden. Man siger, at beslutningerne eller forskrifterne har hjemmel i anstaltsforholdet.«

Og han konkluderer endvidere:

»Hertil bemærker jeg, at jeg må anse det for meget tvivlsomt, om et indgreb som det beskrevne kan have hjemmel i den ulovbestemte retsgrundsætning om anstaltsbetragtninger, idet ordningen har karakter af et egentligt tvangsindgreb på linje med kropsvisitation eller ransagning.

Sagen udspringer af et tilsynsbesøg på koglen i 2014. Ombudsmandens Børnekontor har unge indsatte på institutioner som tema i 2017.