Samfund Abonnement

»Det er ikke særligt sjovt at gå forrest i Afghanistan. Og jeg skulle bare lige vide, at hvis jeg blev såret i kamp, så kunne mine kammerater ikke hjælpe mig«

Nanna blev gennem to år chikaneret ubønhørligt af sine overordnede i Forsvaret. Hun skulle møde en time før sine kolleger og slæbe rundt på en sandsæk. Hun er blevet truet med at blive efterladt såret i Afghanistan. Og med at »der jo kunne ske ulykker på skydebanen«.

Foto: Asger Ladefoged