»Det er en dårlig idé at dumpe børnehaveklasseelever«

Skoleleder på Tingbjerg Skole Marco Anders Damgaard ser både gode og dårlige elementer i regeringens ghettoplan. Flere end 85 procent af hans elever er tosprogede.

Skoleleder på Tingbjerg Skole Marco Anders Damgaard.
Skoleleder på Tingbjerg Skole Marco Anders Damgaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Er det en god idé at indføre en stopprøve for 0. klasseelever?

Nej. Diagnosen er rigtig, men behandlingen rammer ved siden af. Der er ingen tvivl om, at et tilstrækkeligt ordforråd og et veludviklet sprog betyder meget for et barns indlæringsevne i alle fag. Men at indføre muligheden for at dumpe børnehaveklasseelever er ikke en god idé.

Der foretages allerede sprogvurderinger af børn, når de er tre og fem år gamle. Dertil kommer, at vi laver sprogvurderinger, både når de starter i skolen og i slutningen af det første skoleår. Og i samarbejde med forældre og fritidstilbud laver vi særlige indsatser for de elever, der har sproglige udfordringer.

I slutningen af skoleåret foretager vi en helhedsvurdering, der nogle gange medfører, at elever skal gå 0. klasse om. Derfor synes jeg bestemt ikke, at det giver mening at lade nogle gå om udelukkende på grund af sprogvanskeligheder.

Man risikerer jo at sætte et ellers velfungerende barns udvikling i bero. Dertil kommer konsekvenserne for barnet, der ryger ud af et fællesskab og kan føle et nederlag ved at skulle gå om.

Bør der indføres et obligatorisk dagtilbud for at sikre, at børn starter i daginstitution fra etårsalderen?

Ja, det synes jeg er et seriøst og godt forslag. Og jeg mener faktisk, det bør indføres i hele landet.

Min oplevelse er, at børn, der har gået i dagsinstitution og haft en god oplevelse hele vejen fra etårsalderen og op, klarer sig bedre sprogligt. Og mit indtryk er, at børn udvikler deres sociale kompetencer mere, når de indgår i et børnefællesskab, end hvis de er derhjemme.

Men det skal være et godt og kvalificeret fællesskab. Så hvis det her initiativ indføres, er det afgørende, at daginstitutionerne har de nødvendige ressourcer og kompetencer.

Støtter du forslaget om at straffe fagpersoner, der ikke lever op til deres indberetningspligt?

Nej. Det er et rigtigt dårligt forslag, der i bund og grund bygger på mistillid. Den største motivation til at hjælpe dem, man arbejder med, skal være, at man gerne vil gøre en forskel – ikke at der venter en straf, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok.

Så må det være mit ansvar som leder at sørge for, at mine ansatte løser deres opgaver på en god måde og finde nogle andre, hvis det ikke er tilfældet.

Skal man forhindre, at personer, der modtager integrationsydelse eller har modtaget kontanthjælp i et halvt år, flytter til »udsatte boligområder«?

I udgangspunktet mener jeg, det er godt, at der er en mangfoldighed blandt borgere i givne områder. Og jeg tror, det ville have en positiv effekt på vores skole, at der blev ændret lidt i sammensætningen af eleverne.

Vi har både ressourcestærke og ressourcesvage familier, og det har en positiv effekt på alle, at der nu er flere ressourcestærke familier, der vælger vores skole til.

Men jeg har svært ved at se, hvor de, der ikke må bo her, så skal bo. Er der boliger til dem andre steder?