Det er blevet sværere at kravle op ad den sociale rangstige

Familie- og miljømæssig baggrund har i dag 50 procent større betydning for, hvordan man klarer sig som voksen, end tilfældet var for 14 år siden, viser en ny undersøgelse fra tænketanken Kraka.

ARKIVFOTO. Ny undersøgelse fra Kraka viser, at familiemæssig baggrund har en stigende betydning for, hvordan man klarer sig som voksen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Alle, både på højre- og venstrefløjen, har i årevis snakket om det: Den såkaldte sociale mobilitet skal øges, så din vej i livet ikke bestemmes af, hvor du starter. Men nu viser en ny undersøgelse fra tænketanken Kraka, at det faktisk er gået den forkerte vej. I hvert fald har brødre i dag større sandsynlighed for at tjene det samme som hinanden, end de havde for blot et årti siden.

Det skriver Dagbladet Information.

Når Kraka har valgt at se på sammenhængen mellem brødre, skyldes det, at disse typisk har fælles familie- og miljømæssig baggrund. Derfor angiver den såkaldte korrelation i brødres indkomst, hvor stor betydning fælles faktorer har for deres indkomst i voksenalderen, og den kan derfor anvendes som et mål for social mobilitet. Og her viser tallene, at korrelationen i brødrenes årlige indkomst er steget fra 12 til 18 procent i perioden fra 2000 og til 2014. Med andre ord har den familie- og miljømæssige baggrund i dag 50 procent større betydning for, hvordan personen klarer sig som voksen, end den havde for 14 år siden.

»Det peger på, at den sociale mobilitet er blevet mindre, og det er et problem, fordi denne kan anses som et mål for potentialeudnyttelse i samfundet,« siger Kristine Vasiljeva, ledende økonom i Kraka og forfatter til undersøgelsen ’Familie- og opvækstmiljø har stigende betydning for indkomsten’.

Hun har ikke noget bud på, hvorfor det nu går tilbage, men peger på, at børn af rige forældre oftere går i skole med nogen som dem selv – og leger med disse – ligesom det samme gør sig gældende for børn af fattige forældre.

»Det danske velfærdssystem sikrer, at alle børn får gratis adgang til uddannelse med henblik på at realisere deres fulde potentiale,« hedder det således i undersøgelsen. »I realiteten kan børn med en stærkere socioøkonomisk baggrund stadig være bedre stillet, da deres forældre kan investere flere ressourcer og mere tid i deres uddannelse. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved valg af bedre skole, lektiehjælp, samtaler om uddannelsesvalg eller blot et generelt større fokus på betydningen af uddannelse.«

Martin David Munk, professor ved Aalborg Universitet, er ikke overrasket over undersøgelsens resultat. I en kommende undersøgelse af såkaldt social indkomstmobilitet er han selv med til at vise, at familie- og opvækstforhold, især målt på forældrekarakteristika som arbejdserfaring og ægteskab, har en stigende betydning for børnenes indkomst som voksne. Hvilket ikke blot gør sig gældende for middelklassen, men også i langt højere grad for arbejderklassen end hidtil antaget.

»På den anden side ser det ud til, at antal søskende ikke forklarer udviklingen i social mobilitet, men det udelukker ikke, at brødrekorrelationer i indkomst kan være stigende. Ud fra vores resultater kan man godt forestille sig, at de gode indkomster samler sig i bestemte familier, og at mobiliteten dermed bliver mindre,« siger Martin David Munk til Information.