»Det bliver mindre farligt, når jeg taler om det«

I Socialcenter København har hver tredje af frontmedarbejderne fået psykologhjælp. Én har flyttet afdeling på grund af alvorlige trusler i år.

47-årige Jane Engelhardt, sagsbehandler på Socialcenter København, er før blevet truet af en borger. Hun er bare én blandt mange sagsbehandlere, der jævnligt oplever trusler om bl.a. vold fra borgere. Fold sammen
Læs mere

»Jeg slår dig ihjel!« råbte en borger ind i hovedet på sagsbehandler Jane Engelhardt i sommer, hvorefter manden skubbede en computer på gulvet og kastede en kuglepen i hovedet på hende.

Eksemplet er ét blandt mange på Socialcenter København, der dækker alle hovedstadens akutte sociale sager om økonomisk støtte til enkeltydelser som f.eks. husleje. Her oplever man et stigenende antal trusselsager. 47årige Jane Engelhardt er to gange blevet truet på livet i år - og er langtfra den eneste på afdelingen.

»Det er selvfølgelig ubehageligt, men jeg slæber ikke rundt på sådanne oplevelser. Vi reagerer meget forskelligt på trusler. Mens jeg reagerer i vrede og hæver stemmen over for aggressive borgere, bliver flere af mine kolleger bange. Det her job er bestemt ikke for alle,« siger hun.

Store konsekvenser

Truslerne har haft store konsekvenser for mange af frontmedarbejderne på socialcentret. Således har hver tredje af afdelingens 12 sagsbehandlere med daglig, direkte borgerkontakt fået psykologhjælp i år, og én sagsbehandler har fravalgt den daglige borgerkontakt

»Vi er enige om, at hvis man er bange for at møde på arbejde, så skal man finde sig en anden type arbejde. Den type borgere, vi møder, mærker med det samme, hvis man ikke er i topform. Man bliver hurtigt slidt op, hvis man går og er bange for at møde på arbejde,« siger hun.

Tal om det

Afdelingen har nogle faste redskaber til at håndtere truende eller optrappende adfærd fra borgerne.

»For det første skal vi være gode til at aflæse hinanden signaler, så vi ved, hvornår vi skal bryde ind eller hjælpe. For det andet er der mange måder at opfatte en trussel på, men vi har nogle røde ord som f.eks. 'død', 'slå ihjel' eller 'jeg ved, hvor du bor', som vi reagerer på med det samme og anmelder vedkommende til politiet,« siger Jane Engelhardt.

Efter trusselsager holder alle de involverede medarbejdere sammen med en psykolog en såkaldt »debriefing«, hvor hændelsen blive snakket igennem:

»Det er afgørende for mig, at få det snakket hændelserne igennem mange gange. Jo flere gange man fortæller den, jo mindre farlig bliver det,« siger Jane, der »ikke kan forestille sig at være andet en sagsbehandler.«