Derfor lyder der kritik, selv om kvaliteten er i top

Hjælpen til de fødende er i verdensklasse. Men der rettes hård kritik mod fødeafdelingerne, og flere og flere vælger at føde derhjemme. Hvorfor?

Fødehjælpen i Danmark er i verdensklasse. Alligevel lyder der hård kritik af fødeafdelingerne, og flere og flere vælger at føde derhjemme Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

Kvaliteten er i top på fødeafdelingerne. Hvorfor er der så en masse kritik af forholdene på fødeafdelingerne?

Det er rigtigt, at såvel jordemødre som fødselslæger længe har været ude med stærk kritik af forholdene på fødeafdelingerne. En af landets mest fremtrædende fødselslæger, klinikchef Morten Hedegaard, sagde i december ligefrem op i protest mod skrabede vilkår og med henvisning til, at færre og færre medarbejdere skal tage sig af flere og flere fødende. Meget af kritikken er således gået på arbejdspresset for medarbejderne og de konstante krav om effektivisering og en øget produktivitet. Man har hele tiden også betonet, at kvaliteten af selve fødselshjælpen fortsat er god og forsvarlig.

Men hvorfor er der så flere og flere, der vælger at føde derhjemme eller på små private fødeklinikker?

Der er ingen tvivl om, at en del gravide reagerer på kritikken og har oplevelsen, at de store fødeafdelinger er fortravlede, at de hele tiden møder nye ansigter blandt medarbejderne, og at de lynhurtigt ryger ud af døren efter fødslen. Antallet af hjemmefødsler er derfor kraftigt stigende. Tilsvarende er det problematisk, at antallet af omvisiteringer stiger, det vil sige de tilfælde, hvor en kvinde i begyndende fødsel får besked på at tage til et andet sygehus for at føde, end det hun havde aftale om. Den slags skaber utryghed og frustrationer. Men det påvirker altså ikke kvaliteten af fødselshjælpen – endnu. For i personale-organisationerne og i faglige kredse er budskabet, at der skal tilføres betydelige ressourcer til fødeområdet. Ellers går det galt også med kvaliteten.

Hvad sker der nu?

Antallet af fødsler ventes at stige markant, og det kræver også flere ressourcer, når stadig flere fødsler sættes i gang. Derfor er der også afsat flere penge til fødeområdet i den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og regionerne, og flere ressourcer vil også komme på dagsordenen ved regionsvalget til efteråret.

I Region Hovedstaden kan det komme på tale at åbne endnu en stor fødeafdeling eller mindre fødeklinikker. Der presses også på for et øget optag på jordemoder-uddannelsen og for at få uddannet flere fødelæger.