Der er færre elever i klasserne

Stor utilfredshed med at S og SF har droppet løfte om færre elever i klasserne. Men klassekvotienten er nedadgående.

Store klasser giver mulighed for mere fleksibel undervisning, fordi man kan sætte to lærere på en klasse og dele den i to hold, lyder det fra Jane Findahl (SF), der er formand for Kommunernes Landsforenings børne- og kulturudvalg. Billedet er fra Asgård Skole ved Køge. Fold sammen
Læs mere

Der er færre elever i folkeskolernes klasser. Faktisk skal vi helt tilbage til 2001 for at finde en gennemsnitlig klassekvotient, der er lavere end i dag. Stik imod forventning er antallet af meget små skoleklasser steget, mens antallet af meget store klasser er stabilt.

Store skoleklasser med over 24 elever var ellers et af de centrale skolepolitiske emner i valgkampen. Men politikere og forældre skal slet ikke bekymre sig så meget om klassekvotienter og store klasser, lyder det nu fra kommunerne og skolelederne. Undervisningen kan tilrettelægges i større og mindre hold, og det er lettere, når klasserne er store, siger de.

»Jeg anser ikke store klasser for et problem, hvis kommunerne giver skolerne penge pr. elev i stedet for pr. klasse. På den måde kan store klasser være en fordel frem for et problem, fordi man kan sætte to lærere på klassen og dele eleverne i hold, når det er hensigtsmæssigt,« siger Jane Findahl (SF), der er formand for Kommunernes Landsforenings (KL) børne- og kulturudvalg.

Hver ottende klasse er meget stor

Den kraftigt faldende klassekvotient i skoleåret 2009/2010, som de nyeste tal stammer fra, skyldes formentlig, at elevtallet i folkeskolen generelt er faldende, og at de mange lukninger af små folkeskoler med små klasser først for alvor tog fart i 2010 og 2011.

Hver ottende klasse i folkeskolen er dog meget stor med over 24 elever, men det bekymrer ikke umiddelbart Anders Balle, der er formand for Skolelederforeningen.

»Det ser jeg ikke noget problem i. Det udfordrer lærerne til at gennemføre en mere fleksibel undervisning, og skolelederne skal sikre den tilstrækkelige bemanding. Jo højere klassekvotient, jo bedre muligheder har man alt andet lige for at lave en mere fleksibel undervisning. Men hvis store klasser kun er udtryk for besparelser, er der grund til bekymring, for det er vanskeligt, hvis der sidder 27 elever i en klasse 30 timer om ugen med én lærer,« siger han.

Gallup: Det værste løftebrud

S og SF lovede i valgkampen, at de ville sænke den maksimale klassekvotient fra 28 elever til 24 elever fra næste sommer, men i regeringsgrundlaget er der kun blevet tale om en forsøgsordning med at indføre tolærerordninger samt et tilsagn om politiske forhandlinger om mere lærertid til eleverne. Der var ikke penge til mindre klasser, og de Radikale var heller ikke med på ideen.

Men det var forkert at bryde det valgløfte, mener et flertal af danskerne ifølge en ny Gallup-undersøgelse for Berlingske. 56 procent er uenige eller overvejende uenige i, at det er i orden at udskyde beslutningen om lavere klassekvotienter til fremtidige forhandlinger. Ifølge Gallup-undersøgelsen er de 24 elever i klasserne det politiske løftebrud, som danskerne har mindst forståelse for.

»Vi får en enormt stram finanslov, og vi har ikke loftet over klassekvotienterne med i regeringsgrundlaget. Men tanken er, at vi vil sikre eleverne mere tid med lærerne,« siger den nye undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun forstår dog godt danskerne.

»Selv om der kun er 13 procent meget store klasser, ved forældrene, at store klasser kan give uro. Men jeg mener faktisk, at der er nogle redskaber i regeringsgrundlaget, der gør, at vi på andre måder kan arbejde med at sikre det vigtigste; mere lærertid til eleverne. Det bliver mere fleksibelt, og det, synes jeg, er fint.«

Både forældre-, skoleleder- og kommunale organisationer har kritiseret S og SFs forslag om lavere klassekvotienter og tolærerordning for de mindste skolebørn for at være for ufleksible. Forskningen om klassestørrelser og læring er ikke entydig.

En AKF-undersøgelse af franskundervisningen i folkeskolerne viste i 2007, at indlæringen er bedst i små klasser. Jo mindre, jo bedre. I modsætning hertil står en stor metaundersøgelse af 80 millioner elevers læring, som professor John Hattie fra Auckland University har gennemført. Ifølge Hattie har klassestørrelsen ikke betydning for elevernes læring. Det er kvaliteten af lærernes undervisning, der er afgørende.