»Den politiske vilje til at passe på vores natur er simpelthen ikke til stede«

Den beskyttede natur i Danmark er en sjældenhed sammenlignet med andre EU-lande.

En rød glente jager over en mark ved Grönalund i Skåne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Skægflagermus, violetrandede ildfugle og røde glenter er blandt de dyr, som mangler hjem ifølge Danmarks Naturfredningsforening.

Her er man harme over, at Danmark nu får en bundplacering blandt EU-landene, når det kommer til andelen af landareal udpeget som EU beskyttede naturområder.

Danmark har udpeget 8,32 procent af landarealet, som såkaldte Natura 2000 områder.

Til sammenligning topper Slovenien, der har fire gange så meget beskyttet natur som Danmark med hele 37,85 procent af landarealet.

»Den biologiske mangfoldighed forsvinder mellem hænderne på os. Der er mange faktorer, der spiller ind, men nok den væsentligste er, at den politiske vilje til at passe på vores natur simpelthen ikke er til stede,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks bundplacering kommer, fordi England har udpeget flere Natura 2000 områder, og derved har overhalet Danmark fra bundplaceringen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er Danmark er ikke blot bagerst med udpegningen af områder, de er også bagud, når det kommer til at fastsætte mål for områderne.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.

Kritikken preller dog af på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

»Dansk Naturfredningsforening undlader behændigt at gøre opmærksom på, at Europa-Kommissionen har godkendt de danske udpegninger for flere år siden. Der er altså intet nyt i foreningens oplysninger. Det er ikke så underligt, at Danmark ikke har så store naturområder at udpege. Vi er et lille, tætbefolket land, hvor størstedelen af vores landskab er udnyttet. Vi har ikke, som andre lande, bjerge og andre store naturområder, der kan trække naturandelen op. DN burde også have løftet blikket fra landjorden og kigget udover havet. Det er nemlig her i vores kystnære farvande og på havet, vi har de største udpegninger, hvor vi for eksempel har store vandfuglebestande og de sjældne boblerev,« siger ministeren.

»Danmarks Naturfredningsforening mener, at Danmark er bagud med fastsættelse af målsætningerne for Natura 2000-naturen. Det er ganske enkelt forkert. Danmark gør med Natura 2000-planerne og en specifik målsætning for hvert af de udpegede områder en målrettet indsats, for at sikre den EU-beskyttede natur. Vi har i Natura 2000-planerne specifikke, finansierede naturindsatser i de enkelte områder, tilføjer hun.