Den kurdiske forbindelse

Som det første medie på internationalt plan har Berlingske blotlagt forbindelser mellem PKK og den kurdiske TV-station ROJ TV.

ROJ TVs daværende direktør, Manouchehr Zonoozi (til højre), mødtes under en rejse til Nordirak i 2006 med PKK-medlemmet Abdullah Sen kaldet Hamza (til venstre), som nu er er forsvundet efter at have været anholdt af belgisk politi. Fold sammen
Læs mere

I en omfattende undersøgelse af den danske sag mod den omstridte kurdiske tv-station ROJ TV har Berlingske Tidende som det første medie på internationalt plan givet offentligheden et indblik i økonomi og ledelsesforhold bag det kurdiske ROJ TV. En tv-station, som på grund af sin danske sendetilladelse har skabt højspændte, diplomatiske kriser mellem Danmark og Tyrkiet, og som i 2009 var tæt på at koste tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen posten som NATO’s generalsekretær. Ifølge Tyrkiet er ROJ TV kontrolleret af det kurdiske PKK, der er på EU’s terrorliste. Har tyrkerne ret, er der tale om en overtrædelse af den danske terrorlovgivning. Det er derfor af åbenlyst interessant at undersøge, om der er hold i de alvorlige anklager. En omfattende research med brug af systematisk aktindsigt, regnskabsanalyse, kortlægning af pengestrømme, utallige interviews samt en langsommelig, men nødvendig verificering af oplysninger og personidentiteter på hundredvis af fotos og båndoptagelser har ført til, at vi har kunnet fremlægge uangribelig dokumentation for, at der rent faktisk er relationer mellem ROJ TV og PKK, hvad ledelsen i ROJ TV ellers har benægtet i årevis. Dokumentationen indeholder bl.a. fotos af ROJ TVs øverste chefer i selskab med PKKs øverste ledere og lydoptagelser af en PKK-udsending, som på ROJ TVs kontor i København fyrer en ansat på tv-stationen.

Afsløringerne har naturligvis givet genlyd i udlandet. ROJ TV har millioner af seere verden over, og flere lande som Tyskland, England, Frankrig og Belgien har lignende stridigheder om tv-stationens mulige forbindelse til PKK, og som vi også har afdækket, er der et voksende pres på Danmark fra disse lande for at undersøge de mulige terrorforbindelser nærmere. Senest har den tyske regering tabt tålmodigheden og er gået til EU-domstolen for at få lov til at blokere ROJ TVs signal fra Danmark. Berlingske Tidendes undersøgelse kulminerede i august 2010, da den danske anklagemyndighed besluttede at tiltale ROJ TV for overtrædelse af straffelovens paragraf 114e, som retter sig mod fremme af en terrororganisations virksomhed. Ifølge Rigsadvokaten udfører ROJ TV propaganda på vegne af PKK. De økonomiske og organisatoriske forbindelser til ROJ TV vil blive en del af bevisførelsen. Undersøgelsen har i avisen har haft andre forgreninger: Undervejs er bestyrelsen i Den Kurdiske Kulturfond, som politiet har efterforsket for mulig hvidvask af PKK-penge til ROJ TV, blevet tvangsafsat af de danske fondsmyndigheder og politianmeldt efter journalisternes afsløringer af klokkeklare brud på fondsloven. Der er samtidig afsløret alvorlige fejl i samarbejdet mellem forskellige myndigheder. Fejl, som Justitsministeriet nødtvungent har måttet erkende. Som følge heraf er Rigsadvokaten nu i gang med en evaluering med henblik på at styrke kommunikationen mellem danske myndigheder, som er involveret i terrorbekæmpelse.