Den forbudte diskussion

I Danmark taler vi ikke om atomkraft som en mulig energikilde i fremtiden. Den sag er lagt død en gang for alle eller i hvert fald i rigtigt mange år, fatslår energiministeren.

Mens atomkraft som energikilde står foran en genkomst flere steder i verden, så er emnet end ikke til diskussion i Danmark. Et stort politisk flertal ønsker ikke atomkraft og vil helst heller ikke tale om det. Herhjemme er der stort set ingen diskussion om fordele og ulemper. Emnet er uddebatteret.

Til gengæld har der gennem den seneste snes år jævnligt været en debat om svenskernes Barsebäck-værk. Med kun 20 kilometer til København har det været en torn i øjet på danske politikere, og beslutningen om lukningen af værket blev en triumf i Danmark. Nu kunne de endeligt lære det, de svenskere. Men der skal åbenbart altid en svensker til at starte en dansk atomdebat.

Og det gjorde Sveriges nye statsminister Fredrik Reinfeldt så, da han fornyligt meddelte, at atomkraften burde udbygges i Sverige efter 2010, selv om landet tidligere har besluttet at udfase det. Sikkert godt hjulpet på vej af en rundspørge, der viser, at et flertal af svenskere går ind for a-kraft.

Det førte til et krav fra den danske opposition om, at regeringen skulle tage afstand fra den svenske debat. Både det danske Socialdemokrati, SF og de Radikale var enige om, at a-kraft ikke hører hjemme i Danmark.

Og så var energiminister Flemming Hansen hurtig til at fortælle om atomkraft:

»Folketinget traf i 1985 beslutning om, at atomkraft ikke skulle indgå i den danske energiforsyning. Der har siden da været enighed mellem partierne om at udbygge naturgassystemet, øge udbygningen med kraftvarme og vedvarende energi og styrke energibesparelsesindsatsen.«

Og for lige at få fremtidens debat om atomkraft på plads ved samme lejlighed, så sagde energiministeren:

»Regeringen har ingen planer om at genoptage diskussionen om kernekraftens rolle i Danmark.«

Og der stopper diskussionen i virkeligheden. For spørger man i dag, så har Flemming Hansen ingen yderligere kommentarer. Debatten er lukket og heller ikke hos det andet regeringsparti, Venstre, er der nogen som helst vilje til at åbne en diskussion. Terningerne er kastet. Men hvorfor egentlig?

Uaktuelt i Danmark
»Det kan jeg godt forklare dig. Da vi sidst i 1970erne besluttede at hive gas ind fra Nordsøen, satsede vi samtidig på central og decentral kraftvarme. Dvs. vi har lagt vores el- og varmeforsyning an på, at vi fremstiller de to ting sammen. Det er vi nogen af de mest effektive til at gøre i verden overhovedet. Da vi valgte den strategi, så fravalgte vi atomkraft. Det var et politisk valg, som i en rum tid fremover gør diskussionen om atomkraft uaktuel i Danmark,« siger Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt.

Men kan problemet med CO2-udledning fra kul ikke gøre den aktuel igen?

»Jeg ved ikke, hvad den kan gøre i andre lande, men ikke i Danmark. Vi satser i stedet på at løse CO2-problemet med kul og så få mere vedvarende energi. Det er det mest realistiske energiscenarie i Danmark,« fastslår Lars Christian Lilleholt.

Den holdning støttes af Greenpeace, der mener, at atomkraft passer meget dårligt ind i den danske decentrale energistruktur.