Den britiske mutation bekymrer myndigheder og eksperter – men tallene er usikre og kan tolkes forskelligt

Den britiske coronavariant findes i samfundet, men der er delte meninger om, hvor meget og hvor hurtigt den spreder sig. Tallene fra Statens Serum Institut er usikre og kan tolkes forskelligt, men samtidig er det de tal, som myndigheder, politikere og eksperter hæfter sig ved, når der er tale om restriktioner og genåbning.

 
Antallet af nye coronasmittede i Danmark er fortsat højt. Landet er derfor blevet lukket ned, mens de første danskere er blevet vaccineret mod coronavirus. Få overblikket over seneste nyt om situationen her. Video: Ida Marie Odgaard, Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Kristina Finne, Sarah Sander. Fold sammen
Læs mere

Positivprocent, kontakttal, indlæggelsestal og smittetal.

Danskerne er gennem det seneste år blevet bekendt med flere begreber, som giver et indblik i coronapandemiens udvikling i Danmark.

Udviklingen i de forskellige tal har længe været afgørende for, om samfundet kan holdes åbent eller ej.

Men en ny, væsentlig spiller er kommet på banen. Stikprøveidentificerede smittetilfælde med den britiske variant B 1.1.7.

Myndighederne følger tæt med i udviklingen af netop disse tal, fordi den britiske variant B.1.1.7 er vurderet til at være væsentlig mere smitsom, men ikke farligere end den dominerende variant i Danmark. Tirsdag er 318 danskere smittet med den britiske variant.

»Cluster B.1.1.7 gemmer sig under de daglige smittetal, og vi forventer, at den vil blive dominerende i midten af februar. Det betyder, at vi vil få en epidemi med en mere smitsom virus,« sagde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i starten af januar.

Statens Serum Institut har tirsdag udgivet en ekspertrapport fra 15. januar med prognoser for smitteudviklingen for den britiske variant. Her konkluderer ekspertgruppen, at den britiske variant kun vil udgøre 50 procent af varianterne i samfundet tidligst i februar.

Dette viser, at de aktuelle smittetal og vurderingerne af den britiske variants udbredelse har svinget meget og ændrer sig dagligt.

Selvom myndighederne tillægger udbredelsen af den britiske variant stor vægt, er tallene og det lave datagrundlag forbundet med stor usikkerhed, oplyser SSI.

»For at komme det fremtidige scenarie nærmere, vil det være afgørende at få fastlagt kontakttallet for cluster B.1.1.7 med større sikkerhed. Kontakttallet estimeres således igen, når datagrundlaget for cluster B.1.1.7 løbende forbedres i den kommende periode, hvor tilhørsforhold til cluster B.1.1.7 undersøges for alle positive prøver«, skriver ekspertgruppen.

Tallene kan ændre sig fra dag til dag

For at forstå, hvorfor tallene kan ændre sig så meget, skal vi se på, hvordan det udregnes.

Når en dansker testes positiv, bliver det registreret hos Statens Serum Institut. Smittetallene kan man følge med i på det interaktive dashboard. Ud fra de positive prøver udvælger seruminstituttet en række stikprøver, som de gensekventerer. Her kigger man efter, hvilken virusvariant den enkelte er smittet med.

Ud fra stikprøverne udregner seruminstituttet, hvor høj en andel af de sekventerede prøver, den britiske variant udgør. Jo flere prøver, man sekventerer, jo højere bliver sikkerheden for, at man rammer plet. Derfor vil der altid være usikkerhed, når man udregner andelen ud fra stikprøver.

Statens Serum Institut lægger dagligt tal ud for, hvor mange der er smittet med den britiske variant, men også hvor stor andelen er i forhold til antallet af sekventerede prøver. Da tallene for de seneste uger opdateres løbende, kan et enkelt døgn ændre, hvordan udviklingen ser ud.

Søndag fremgik det, at 8,2 procent af de gensekventerede stikprøver i uge 2 var den britiske variant. Dagen efter var det tal faldet til syv procent. Tallet ændrede sig, fordi SSI sekventerede flere prøver fra uge 2 fra søndag til mandag. Fra uge 2 har man således sekventeret 14 procent af de positive prøver indtil videre, hvor man har fundet 56 smittet med den britiske variant.

I uge 1 gensekventerede man cirka 20 procent af de positive prøver, og her fandt seruminstituttet den britiske variant i 3,8 procent af de sekventerede stikprøver – nærmere bestemt hos 97 smittede personer.

Tallene fra de to uger viser, at der er sket en stigning i andelen af smittede med den britiske variant fra uge 1 til uge 2. En stigning, der er tæt på en fordobling, og dermed vil den britiske variant blive dominerende, vurderer Susanne Ditlevsen, som er professor i statistik på Københavns Universitet.

»Det er et faktum, vi må leve med. Det er et kapløb om at få vaccineret befolkningen hurtigt nok, inden B.1.1.7 tager for meget over,« siger Susanne Ditlevsen.

Smittetallet er faldet

Den britiske variant B.1.1.7 vurderes til at være 50 til 74 procent mere smitsom end andre virusstammer. Susanne Ditlevsen vurderer, at data fra Statens Serum Institut stemmer overens med det, man ved fra England. Derfor er der ud fra tallene ingen tvivl om, at kontakttallet for den britiske variant er højere end for den variant, der på nuværende tidspunkt er dominerende i Danmark.

Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, underkender ikke, at den britiske variant er mere smitsom, men han tolker noget anderledes på tallene fra Statens Serum Institut. Antallet af smittede med den britiske variant er således ikke fordoblet i uge 2, når man kigger på antallet. Han mener, at der endeligt vil være 97 personer med den britiske variant i uge 1 og godt 100 personer i uge 2.

Derfor mener han, at andelen med den britiske variant er steget fra 3,9 procent til 7 procent, fordi antallet af smittede falder generelt. Når andelen med den variant, danskerne kender, falder, vil andelen med den britiske variant naturligt stige, mener han.

»Hvis vi skal tage ja-hatten på, kan det betyde, at det er tæt på at lykkes os at forhindre B.1.1.7 i at stige i antal. Vi har ikke fået antallet til at falde, men fordi de normale typer af corona er faldet, kommer B.1.1.7 til at udgøre en større andel,« siger Viggo Andreasen.

I rapporten fra SSI konkluderer ekspertgruppen, at det er vanskeligt at fastlægge et fremtidigt scenarie for spredningen af den britiske variant, fordi datagrundlaget er forbundet med store usikkerheder.

Dog konkluderer ekspertgruppen også, at varianten, selv med de nuværende restriktioner, har et kontakttal på over 1. Det vil sige, at hver person, som er testet positiv med den britiske variant, smitter mere end én person.