De pædagogstuderende glæder sig til praktik i daginstitutioner

Kommende pædagoger forberedes på et presset arbejdsliv, når de kommer i praktik, fortæller uddannelsesledere.

Pædagogstuderende er særligt glade for den del af deres uddannelse, hvor de er i praktik i børnehaver og vuggestuer, fortæller formanden for Pædagoguddannelsernes Ledernetværk. Arkivfoto. Scanpix/David Trood Fold sammen
Læs mere

København. Et forholdsvist højt sygefravær blandt de voksne i børnehaver og vuggestuer skræmmer ikke kommende pædagoger fra at arbejde med børn.

De studerende bliver rustet til et travlt arbejdsliv, inden de for alvor bliver sluppet ud i det. Og faktisk foretrækker de den del af deres uddannelse, som foregår i institutionerne.

Det forsikrer Pædagoguddannelsernes Ledernetværk.

- Vi oplever, at de studerende glæder sig til praktikken og er rigtig glade for praktikperioderne, siger formand Peter Møller Pedersen.

- Men vi diskuterer selvfølgelig også de arbejdsvilkår, som pædagoger har. Og en del af den diskussion handler om, at der generelt kan være nogle pressede arbejdsvilkår, siger han.

En ny undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Politiken, viser, at en forholdsvist stor andel af det pædagogiske personale i kommunernes dagtilbud rammes af længere sygemeldinger.

12 procent af pædagoger og pædagogmedhjælpere var således sygemeldt i mindst 30 sammenhængende dage i perioden marts 2015 til marts 2016.

Alligevel mener formanden for Pædagoguddannelsernes Ledernetværk, at det er forsvarligt at sende de unge i praktik i institutionerne.

Han frygter ikke, at de bliver ladt i stikken på grund af sygemeldinger.

- Vi har et tæt samarbejde med praktikstederne, og hvis der opstår problemer, har vi en dialog med dem. Så vi er helt trygge ved at sende de studerende ud, siger Peter Møller Pedersen.

De studerende får løn under praktikken, som samlet varer et år. De indgår derfor som en del af arbejdskraften i institutionerne.

Og dermed kan de blive ramt af det til tider store arbejdspres, som præger børnehaver og vuggestuer, erkender Peter Møller Pedersen.

Den største andel af langtidssygemeldte findes hos pædagogisk personale i alderen 30 til 39 år, viser undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Omvendt findes den mindste andel af langtidssyge pædagoger og -medhjælpere hos de, der er yngre end 30 år.

/ritzau/