De mindste elever oplever ofte at blive drillet

Over halvdelen af eleverne i 0. til 3. klasse føler, at de er blevet drillet i sådan grad, at de er blevet kede af det, viser ny trivselsmåling. Forældre opfordrer til at tale om problemet.

ARKIVFOTO: Over halvdelen af eleverne i 0. til 3. klasse føler, at de er blevet drillet i sådan grad, at de er blevet kede af det, viser ny trivselsmåling. Forældre opfordrer til at tale om problemet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Mere end halvdelen af eleverne i de mindste klasser bliver jævnligt udsat for drilleri i skolen.

Således viser den første trivselsmåling blandt skoleelever på landsplan, at hele 53 procent af eleverne i 0. til 3. klasse oplever at være blevet drillet så meget, at de er blevet kede af det.

Landsformand Mette With Hagensen fra organisationen Skole og Forældre, mener, at det store antal elever, der føler sig drillet, dækker over, at forskellige familier har forskellige regler for omgangstonen. I nogle familier kan det være okay at bande, mens det for elever fra andre familier kan være stødende.

»Nogle elever oplever, at det kan være i orden at sige nogle grimme ting, der faktisk sårer og gør ondt på andre elever,« siger Mette With Hagensen og opfordrer til, at det tages op mellem skolen, forældrene og eleverne.

»Der bliver større og større forskel på, hvad der er okay og ikke-okay i familierne. Derfor er det vigtigt, at forældrene taler om, hvordan børnene taler sammen. Vi skal blive enige om, hvilket sprog vi bruger i skolen,« siger hun og opfordrer til, at i de enkelte klasser bliver aftalt, hvordan man taler til hinanden.

Målingen viser, at 44 procent af de små elever nogle gange oplever drillerier, der gør dem kede af det. Ni procent af eleverne bliver tit drillet så meget, at de bliver kede af det. Begge tal er alt for høje, mener Mette With Hagensen.

»Der er blevet gjort en kæmpeindsats allerede. Men ingen børn må opleve, at det er så negativt at gå i skole, fordi de bliver drillet og mobbet,« siger hun.

Trivselsmålingen er den første af sin art og kom til verden i forbindelse med den nye folkeskolereform. Målingen skal gøre det muligt at se, om reformen, der trådte i kraft sidste år, øger trivslen i skolen.

Omkring 470.000 elever fra næsten samtlige af landets folkeskoler har deltaget i trivselsmålingen i 2015. Der er modtaget besvarelser fra 85 procent af alle folkeskoleelever i børnehaveklassen og 1. til 9. klasse.