De hjemløse skal tælles

Socialminister Eva Kjer Hansen vil tælle antallet af hjemløse og afdække behovet for nye boliger. »En glimrende idé,« kalder formanden for Rådet for Socialt udsatte ministerens initiativ.

Arkivfoto: Bjarke Ørsted Fold sammen
Læs mere

Når man skal bruge millioner af kroner på at et problemer, er det almindelig praksis, at man kender problemets omfang - tag f.eks. antallet af selvmord.

Men sådan er det ikke med de hjemløse.

Ingen kender i dag antallet af hjemløse i Danmark, og det vil socialminister Eva Kjer Hansen nu gøre op med ved at bruge omkring én million kroner på at undersøge antallet af hjemløse samt kortlægge behovet for nye boliger, så de hjemløse kan få tag over hovedet.

»Når vi ser, hvor mange der benytter forsorgshjemmene, så er det tal faktisk konstant over de seneste år til trods for, at vi bygger skæve huse og udslusningsboliger, og i det hele taget har fokuseret meget på at lave sådanne specielle boligtyper. Derfor er det lidt overraskende at se, at antallet, der benytter forsorgshjem, er så konstant,« siger Eva Kjer Hansen.

Undersøgelsen af de hjemløse skal ses som en håndsrækning til kommunerne, for med regeringens initiativ »Fælles Ansvar 2« blev kommunerne pålagt at fastlægge lokale målsætninger for deres indsats på udsatteområdet, hvor hjemløshed er et væsentligt element.

»De hjemløse er kommunernes ansvar, men jeg håber, at de her undersøgelser kan bistå dem i at vælge den rigtige indsats. Er det sociale eller psykiske problemer, der gør sig gældende? Først når vi kender gruppen, kan vi sætte ind med de boligløsninger, der skal til for hjælpe dem,« siger Eva Kjer Hansen.

Endelig
Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, er mere end tilfreds med ministerens initiativ. Nu behøver han ikke længere gå rundt med røde kinder, når han færdes i internationale sammenhænge og diskuterer hjemløshed.

»Det er så pinligt. Nu har jeg beskæftiget mig med hjemløse i 25 år, og jeg føler mig så flov, når jeg færdes i internationale sammenhænge, og jeg blankt må sige, at vi ikke aner, hvor mange hjemløse der er i Danmark,« siger Preben Brandt:

»Man kan jo ikke have en ambition om at sænke antallet af hjemløse, medmindre vi ved, hvor mange der er. På ingen andre områder ville man ofre mange penge uden at kende problemets omfang. Det er så uprofessionelt.«

At antallet af boliger også kortlægges, falder igen i god jord hos Preben Brandt.

»Men behovet skal så også kunne aflæses på kommuneniveau, for behovet kan være vidt forskelligt i København og Tønder. Her er der behov for en objektiv afdækning,« siger Preben Brandt.