De fyldte klasser er i velhaverkvarterer

Klasser med mange elever findes særligt i kommunerne nord for København, mens der er god plads i klasserne på landet.

Børnehaveklassernes første skoledag fra Hareskov Skole. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Henriksen

Det er i velhaverkommunerne nord for København, vi finder de meget store skoleklasser med masser af børn. Her er det ikke usædvanligt, at der må dækkes op til 25 klassekammerater til børnefødselsdage.

På Hareskov Skole i Furesø Kommune sidder der f.eks. 27 elever i børnehaveklasserne, og Jane Isdal (SF), der er formand for kommunens børne- og skoleudvalg, ser gerne, at eleverne får lidt bedre plads i klasselokalet.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt ned i klassestørrelse, for der er nok mere ro i klassen, når der er 23-24 elever, end når der er 27-28 elever. Men her i kommunen har vi endnu ikke oplevet det fald i børnetallet i skolerne, som man har i landet som helhed, og da vi har de skolebygninger, vi har, må vi sætte flere elever i klasserne, siger hun.

Jane Isdal henviser til dagens historie i Berlingske, der kan berette, at den gennemsnitlige klassekvotient i landets folkeskoler er den laveste siden 2001. Men det kan man ikke mærke i Furesø, som har måttet ansætte ekstra mandskab i de små klasser.

Kommunen giver skolerne ekstra personaleressourcer i indskolingen for at sikre børnene voksenkontakt.

- I indskolingen har vi pædagoger på i næsten alle timerne, siger Jane Isdal.

Når kommunen ikke bare bygger sig ud af problemerne, skyldes det dels stram økonomi, dels et fald i børnetallet blandt de små børn i daginstitutioner, der begynder i skole i de kommende år.

En anden af topscorerne er Gentofte Kommune, hvor man faktisk har et princip om, at der maksimalt skal være 24 elever i klasserne, oplyser 1. viceborgmester Eyvind Vesselbo (V).

- Vi har fundet, at 24 elever i klasserne er rimeligt. Der kan være klasser, som bliver større, fordi der kommer nye elever til skolen. Men lige så snart klasserne når op på 25-26 elever, begynder vi at få henvendelser fra forældre, der synes, at der er for mange elever i klasserne, siger han.

Heller ikke Gentofte Kommune har oplevet det faldende børnetal i skolerne, og at dømme efter de mange daginstitutionsbørn i kommunen, vil det heller ikke ske i de kommende år.

- Der er kommet mange børnefamilier herud i de senere år, hvor boligerne er blevet billigere. Vores prognoser har tidligere vist faldende børnetal, men nu viser de, at vi ikke kan udelukke, at vi må bygge en ny skole. Så mange børn kommer der til. Efter min mening bør vi snart begynde at overveje, om vi skal bygge en ny skole, siger Eyvind Vesselbo.

De kommuner i landet, der har de laveste klassekvotienter, er typisk små ø-kommuner og tyndtbefolkede landkommuner, hvor man er nødt til at have flere små skoler for at sikre, at børnene ikke får for langt i skole.