De fleste voldtægtssager anmeldes ikke

Selv om det skønnes, at der bliver begået 3.600 voldtægtssager om året, er det kun 400, der bliver anmeldt. Amnesty International vil have justitsministeren til at undersøge, de mange henlæggelser.

Læs mere
Fold sammen

I Danmark bliver der hvert år anmeldt cirka 400 voldtægter eller voldtægtsforsøg. Alligevel skønner det Kriminalpræventive Råd, at der begås op til 3.600 overgreb hvert år, skriver Politiken.

»Der er ingen tvivl om, at der er et stort antal kvinder, der ikke går til politiet med deres oplevelser. Der hersker nogle forestillinger og myter om, hvad det vil sige at være udsat for et seksuelt overgreb, der kan gøre det rigtig svært at få sagt det højt af frygt for, hvordan omverdenen vil tage imod det,« siger Anne Bruun Blauert, der er specialkonsulent på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb.

En undersøgelse blandt ofre for voldtægter fra 2010 viste, at hver tredje ikke havde anmeldt en voldtægt eller et voldtægtsforsøgt, fordi de var bange eller gik i panik. 12 procent følte skyld eller mente, at de selv havde lagt op til det, der var sket.

Amnesty International ønsker, at justitsminister Mette Frederiksen (S) igangsætter en undersøgelse af de mange overgreb, som ikke bliver anmeldt, og det har 31.000 givet deres underskrift på, at de bakker op om.

Justitsministeren skriver i en mail til Politiken, at voldtægt er »en af de mest forfærdelige og traumatiserende forbrydelser, man kan blive udsat for«. Hun pointerer, at det er afgørende at sikre, at anmeldelser af voldtægt altid tages alvorligt og behandles grundigt af myndighederne.