»De ansatte vil også have mere fleksibilitet«

På døgninstitutionen Spanager i Lille Skensved er det ikke kun den daglige leder, som ønsker færre arbejdstidsregler.

Det er en stor udfordring for Johan Bjerre (th.), når han som daglig leder af Spanager Skole og Behandlingshjem skal få de forskellige arbejdstidsregler, der gælder for pædagoger som Kelly Speldewinde (i midten), lærere, pedeller og kantinemedarbejdere til at gå op i en højere enhed, så alle kan være med til fest i en weekend. Her er de i køkkenet sammen med eleverne Daniel Hoffmann og Emmeli Reschke. Foto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

De fleste tænker formentlig mest på maden og vejret, når de holder sommerfest.

Men på børne- og ungdomsinstitution Spanager går forberedelserne i ligeså høj grad ud på at tilrettelægge arbejdstid som på at sikre den rigtige grillmad. For når leder Johan Bjerre skal afholde institutionens årlige sommerfest med både børn og 50 ansatte, skal han få mindst fem forskellige arbejdstidsaftaler til at gå op. Både pædagoger, lærere, pedeller og kantinemedarbejdere skal med til festen på en lørdag, og det udfordrer vagtplanerne.

»De har forskellige regler for, hvor meget afspadsering de har ret til efter sådan et arrangement, og reglerne for, hvornår afspadsering skal varsles, er også forskellige. Sådan et arrangement giver nogle kæmpe udfordringer med at få vagtplanerne til at passe med årsplanerne. Det giver slet ikke mening, når man tænker på, at de ansatte i stigende grad laver det samme. Pedellerne bruger jo også noget af deres tid sammen med børnene, men alligevel er de underlagt forskellige regler,« fortæller Johan Bjerre, der selv har en fortid som tillidsmand.

Må bryde arbejdstidsreglerne

Når kommunerne vil give de ansatte ensartede arbejdstidsregler, giver det derfor god mening for Johan Bjerre. Han oplever nemlig ofte, at de ansatte selv efterspørger arbejdstider, som lægger uden for deres overenskomst.

»Pædagogerne har mange regler, man skal tage højde for. For eksempel med hviletidsperioder og fridøgnsperioder, som skal gå op. Når ansatte spørger mig, om jeg kan ændre på deres skemaer, sådan så de for eksempel har fri de samme dage hver uge, kan det i nogle tilfælde kun lade sig gøre, hvis vi bryder arbejdstidsreglerne. Her ville det bare være lettere, hvis vi fik nogle friere rammer, så alle skulle følge det samme regelsæt,« siger han.

Han understreger, at de lokale fagforeninger er meget forhandlingsvillige med hensyn til at lave lokale aftaler inden for overenskomsternes rammer.

»Vi har et godt forhold til dem og har aldrig oplevet nogen problemer. Men havde det ikke være tilfældet, så kunne det være langt sværere at få til at gå op, så alle var tilfredse,« siger Johan Bjerre og tilføjer, at det på en institution som Spanager først og fremmest er børnenes hensyn, som kommer i første række.

Og det kan være svært, hvis alle arbejdstidsregler skal følges til punkt og prikke.

»Af hensyn til brugerne ville nogle mere enkle regler faktisk også være en fordel. Det handler ikke om at fjerne den beskyttelse, som en overenskomst giver, men det skal være lettere at få til at gå op i det daglige,« siger Johan Bjerre.