De ældre i de større byer får mest hjemmehjælp

En kortlægning viser, at ældre bosiddende i de større byer oftere gør brug af hjemmeplejen og samfundets sundhedsydelser. Det er svært at få øje på en åbenlys forklaring, lyder det.

Støvsugning, personlig pleje, tøjvask og psykisk støtte.

De ældre, der bor i de større byer, og som har tjent mindst igennem livet, får oftest besøg af hjemmeplejen. Det viser en kortlægning af, hvordan samfundets hjemmepleje og sundhedsydelser er fordelt blandt landets ældre, skriver Jyllands-Posten.

Det undrer dog projektleder fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) Eksild Klausen Fredslund, som ikke kan få øje på den indlysende forklaring.

»Den geografiske fordeling har ærligt talt undret os, for intet tyder på, at ældre i de større byer skulle være mere syge eller hjælpeløse end ældre i yderkommunerne, når vi tager højde for alder, indkomst, og hvorvidt de ældre er enlige eller gifte,« siger han til avisen.

Forskellen på by og udkant bliver markant allerede efter, de ældre runder 65 år, men bliver mere og mere udtalt. Når det drejer sig om indlæggelser og behandling kan en forklaring ifølge projektlederen være, at ældre i byerne har lettere adgang til læge og sygehus, fordi de simpelthen bor tættere på.

Chefkonsulent i Ældre Sagen Olav Felbo vurderer, at tallene ikke er et udtryk for, at de ældre i byerne får for meget hjælp, men derimod at ældre i yderområderne får for lidt, siger han til avisen.