Danskerne: Skoleelever mangler respekt for deres lærere

Halvdelen af danskerne mener, at skoleelever mangler respekt for deres lærere, viser en ny måling. Onsdag offentliggør Undervisningsministeriet en række anbefalinger til, hvordan skolerne kan skabe ro og god klasseledelse.

Foto: Johan Gadegaard.
Læs mere
Fold sammen

Danske skoleelever mangler respekt for deres lærere i folkeskolen. Sådan svarer 49 procent af danskerne i en ny Megafon-måling lavet for TV 2.

Målingen kommer samme dag, som en ekspertgruppe præsenterer en række anbefalinger til, hvordan man skaber ro og god klasseledelse i folkeskolen.

Et af målene med folkeskolereformen er at øge elevernes trivsel, og her spiller netop god klasseledelse en væsentlig rolle, forklarer undervisningsminister Christine Antorini (S), som nedsatte ekspertgruppen i begyndelsen af året som opfølgning på vedtagelsen af folkeskolereformen.

»Et godt skolemiljø med god ro og orden i klasseværelset er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Vi vil bruge rapporten og anbefalingerne til at målrette den vejledende indsats til lærere, skoler og kommuner, som blandt andet sker gennem læringskonsulenternes arbejde. Vi vil i folkeskoleforligskredsen nu drøfte, hvordan vi yderligere kan styrke arbejdet med ro og klasseledelse,« siger undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Nogle af anbefalingerne fra ekspertgruppen lyder blandt andet, at skoleelever skal mødes med høje, men realistiske faglige mål, lærerne skal løbende give feedback på elevens arbejde og evne til at indfri målene, og endelig skal klassens regler og rutiner stå klart for alle fra skoleårets start.

I rapporten foreslår ekspertgruppen også, at der skal føres logbog over elevernes faglige udvikling, og at klasselederen løbende skal tale med eleverne om målene og evaluere dem sammen med eleverne.

Landets folkeskoler og kommuner modtager inden længe en forkortet version af rapporten, som indeholder samtlige anbefalinger om ro og god klasseledelse. Det står dog skolerne frit for, om de ønsker at følge anbefalingerne.