Danskerne omfavner Østens spiritualitet

Halvdelen af danskerne tror i dag, at der er mere mellem himmel og jord. Næsten hver fjerde er blevet mere åben over for spirituel selvudvikling.

Foto: FREDRIK VON ERICHSEn

Danskerne lader sig i stigende grad inspirere af Østens spiritualitet.

I en TNS Gallup-undersøgelse, som Berlingske har fået foretaget, svarer næsten hver fjerde (22 procent), at de er blevet mere åbne over for spirituel selvudvikling de seneste fem år. Over halvdelen af danskerne er enige eller overvejende enige i, at der er mere mellem himmel og jord, som ikke har med de etablerede religioner at gøre. Og mere end hver tiende (11 procent) svarer ja til, at de er inspireret af åndelige personligheder som Deepak Chopra, Ekhart Tolle og Dalai Lama.

Det er især kvinderne, som interesserer sig for det åndelige. 16 procent svarer ja til, at de lader sig inspirere af personer på det åndelige område, mens det for mændene kun er seks procent.

Alder har ingen betydning

Det overrasker ikke Peter la Cour, ph.d. i religionspsykologi og forsker i spiritualitet.

»Det stemmer helt overens med andre undersøgelser. Når man skal gøre noget aktivt omkring det, man normalt forstår ved religiøse handlinger, så står mændene af,« siger han og nævner som eksempel at bede bønner og meditere.

Noget andet, som Peter la Cour hæfter sig ved i undersøgelsen, er, at alder ikke ser ud til at have nogen betydning, når det handler om åndelig inspiration fra spirituelle personer. Her svarer ti procent af de 18-35 årige ja til at være inspireret. For de adspurgte over 60 år er det 11 procent.

»Det kunne tyde på, at uanset hvilken generation man tilhører, er der en ret konstant form for åndelig parathed. Umiddelbart kunne man forestille sig, at det især var yngre mennesker, der var tiltrukket af spiritualitet. Men sådan forholder det sig ikke, og det er interessant,« mener han.

Også ud fra partipolitisk holdning er de adspurgte blevet bedt om at tage stilling til spiritualitet. Om de er blevet mere åbne de seneste fem år over for spirituel selvudvikling såsom mindfulness, yoga, meditation eller elementer fra buddhismen, som ikke er religiøst betinget.

En individualiseringsbølge i Vesten

Mens hver femte af de Radikales vælgere svarer, at de er overvejende enige, er det 12 procent blandt de Konservatives vælgere.

»På samme måde som alder ikke er afgørende, ser det ud til, at partifarve heller ikke har den store betydning. De, der stemmer på de Konservative eller Venstre, er lidt mindre tilbøjelige til at være åbne over for spiritualitet end midterpartierne og partierne til venstre,« siger Peter la Cour.

Han mener, at Gallup-undersøgelsen først og fremmest giver et billede af danskernes syn på det, han kalder for »det gode liv« med forskellige former for selvudvikling og hele wellnessbølgen, der handler om at være i balance med sig selv og have det godt. Om en østliggørelse af vestlige værdier. Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet Jørn Borup er enig og kobler den stigende interesse direkte sammen med hele individualiseringsbølgen i den vestlige verden.

Han er ikke i tvivl om, at den form for spirituel selvudvikling, vi har set i Danmark de seneste ti år, er kommet for at blive. Og den vil kun blive endnu mere markant og varieret.

Peter la Cour, der arbejder på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter, er sammen med kolleger i gang med at undersøge, hvad danskerne lægger i ordet spiritualitet. Og det er ikke kun én ting, men seks adskilte betydninger. Undersøgelsen bliver offentliggjort senere på året.