Danskerne mest tolerante over for sygefravær

Danskerne ser ikke så alvorligt på sygefravær som vores nordiske nabofolk. Det viser en undersøgelse fra Nordisk Ministerråd.

Holdningen til sygefravær fra arbejdspladsen varierer kraftigt imellem de nordiske lande. Det viser en undersøgelse fra Nordisk Ministerråd for arbejdsliv.

Mest liberale i forhold til sygefravær er danskerne, mens finnerne og islændingene er de mest restriktive.

Danskerne skiller sig især ud, når det gælder holdningen til, om følelsen af stress på arbejdet er en acceptabel årsag til sygefravær. Blot 10 procent af danskerne mener, at stress er en dårlig undskyldning, mens 50 procent af finnerne ikke kan acceptere stress som en årsag til sygefravær.

At være forkølet med feber er den årsag, som accepteres af flest af de adspurgte.

Den dårligste årsag til sygefravær er, at man har drukket for meget og har 'tømmermænd'. Men selv her er der forskel mellem landene.

Mens 86 procent af nordmændene fordømmer sygefravær dagen efter en fugtig aften, er andelen 78 procent i Danmark og 71 procent i Finland.