Danskerne føler sig trygge trods mange indbrud

Vi danskere oplever langt flere indbrud per indbygger, end borgere i vores nabolande gør. På trods af det er vi et folkefærd, som har en stor følelse af tryghed.

Med 748 indbrud per 100.000 indbyggere placerer Danmark sig på en kedelig andenplads i EU. Kun Grækenland overgår Danmark i antal af indbrud begået mod private boliger per indbygger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Med 748 indbrud per 100.000 indbyggere placerer Danmark sig på en kedelig andenplads i EU. Kun Grækenland overgår Danmark i antal af indbrud begået mod private boliger per indbygger.

Dette synes dog ikke at kue danskernes følelse af tryghed. Hele 93 procent af danskerne svarer i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik for organisationen Forsikring og Pension, at de føler sig meget eller lidt trygge i deres nærområde.

»I Danmark stoler vi generelt meget på vores medmennesker. Vi har også stor tillid til, at systemet fungerer, og at vi hurtigt får hjælp, hvis vi er udsat for kriminalitet,« fortæller analytiker ved Det Kriminalpræventive Råd, Anne Lerche.

Det er ellers en kendsgerning, at forekomst af kriminalitet i nabolaget skaber utryghed. De borgere, som har været udsatte for kriminalitet, især i form af vold og indbrud, er ikke overraskende de mest påvirkede. Men også de borgere som ikke oplever kriminaliteten selv, bliver påvirkede.

Således angav over halvdelen af deltagerne i Forsikring og Pensions kriminalitet og tryghedsundersøgelse fra 2012, at forekomsten af indbrud gør dem lidt eller meget utrygge, hvad enten de har været udsat eller ej. Det fremgik også, at indbrud skaber næsten lige så meget utryghed som vold. 

»Indbrud i ens hjem er en klar overskridelse af ens privatsfære, derfor kan indbrud skabe stor utryghed i nabolaget, fordi naboerne frygter at blive de næste ofre,« fortæller Anne Lerche. 

Derfor lægger Anne Lerche da også stor vægt på nabohjælpen som et redskab til at forebygge indbrud samt skabe tryghed i nabolaget. 

»Vi ved, det skaber tryghed og forebygger indbrud, hvis man kender sine naboer, og har overblik over hvem der normalt har sin gang i nabolaget,« fortæller Anne Lerche.

Sammenligner man danskernes tryghedsfølelse med udlandet, ser man, at danskerne har et højt tryghedsniveau sammenlignet med andre EU lande.

En Eurostat og OECD undersøgelse fra 2011 viser, at de EU lande som lig Danmark oplever mange indbrud, føler sig langt mindre trygge end danskerne.

I denne undersøgelse scorer Danmark 80 procent på tryghedsvurderingen, mens det mest indbrudsramte land Grækenland kun scorer omkring de 50 procent. Irland, som ligger på fjerdepladsen over mest indbrudsramte lande per indbygger, scorer 70 procent, og Sverige som har 225 indbrud per 100.000 indbyggere mod Danmarks 748, scorer samme tryghedsniveau som Danmark.

OECDs tryghedsvurdering er dog en samling af en række kriminalitetsformer, blandt andet vold, hvilket også kan medvirke til at forklare, at Danmark trods mange indbrud bliver vurderet højt i tryghedsvurderingen.

Danmark har i de senere år set en reduktion i antallet af indbrud. I 2013 blev der anmeldt knapt 42.000 indbrud i beboelse, hvilket er 1.560 færre anmeldelser end i 2012.